SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Boken om Skälby under järnåldern

Lagom till jul damp det ned en fin present till oss alla här på SAU, som var åtminstone delvis tillverkad av lokala hustomtar. Boken är en populärarkeologisk redovisning av resultaten från undersökningarna i Skälby i Västmanland som genomfördes 2006 och 2009, men också av de andra arkeologiska utgrävningar som skett i trakten. Allt sätts in i ett Skandinaviskt och Europeisk sammanhang under äldre järnåldern.Det handlar om landskapet, boskapsskötsel, klädedräkter, vardagsliv, vad man åt till middag och frukost, hur man odlade, vilka kontakter som fanns, hur samhället organiserades och förändrades över tid och i skuggan av romarriket.

Skälby – en järnåldersby i Västmanland. Med texter av Jonas Wikborg, Susanna Eklund och Ola Korpås. Illustrationer av Göte Göransson

Satsningen att på detta sätt nå en bredare allmänhet med resultat från arkeologin kom på initiativ av länsstyrelsen i Västmanland, med fullt stöd av Fastighetskontoret i Västerås som ansvarade för det nya bostadsområdet på platsen. Riksantikvarieämbetet har dessutom bidragit med extra medel för att vi skulle kunna ge boken en fin layout och ett kvalitativt tryck.

Redaktör och huvudförfattare är Jonas Wikborg, och flera kapitel har skrivits av Susanna Eklund och Ola Korpås. En stor anledning till att vi alla är så glada och stolta över boken är det fantastiskt fina illustrationerna av Göte Göransson, som fyllde 90 år i år! Göte har en lång och välrenommerad karriär bakom sig som en av Sveriges främsta illustratörer och om ni tycker att stilen är bekant så är det nog för att ni sett hans bilder i grundskolans historieböcker. Samarbetet mellan Göte och Jonas gällde mer än bara att göra fina bilder. Det blev en initierad detaljdiskussion dem emellan om vad vi vet, eller tror oss veta om järnålderns samhälle, vardagsliv och människor. Som arkeolog lär man sig otroligt mycket när man tvingas måla upp sina tankar i bilder, och än mer frågor väcks.

Vi håller på att ordna utskick för fullt nu innan jul till de som står på vår sändlista. Länsstyrelsen har dessutom en upplaga som ska fördelas runtom Västerås.