SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

 • Resultat för #Skälby

  Från sten till järn. Populärarkeologiska artiklar

  SAU fick det roliga uppdraget att som fördjupning redovisa undersökningarna vid Skälby i Västmanland och Påljungshage i ...

  Läs mer

  Skälbyboken recenserad

  Lite innan jul kom som sagt vår populärarkeologiska bokom järnålderssamhället i Skälby och dess relation till omvärlden...

  Läs mer

  Boken om Skälby under järnåldern

  Lagom till jul damp det ned en fin present till oss alla här på SAU, som var åtminstone delvis tillverkad av lokala hust...

  Läs mer