SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

 • Resultat för #Seminarium

  Stenålderskonferens i Norrköping

  Den 15-16 mars åkte jag och tre kollegor från SAU till Norrköping för att både ta del av samt delge funderingar, slutsat...

  Läs mer

  SAUs osteologer berättar om Gnista-benen

  På torsdag den 24/9 hälsar SAUs osteologer och Upplandsmuseet välkommen till föredraget: Livs levande skelett – om...

  Läs mer

  Offersjön Bokaren – Forskarseminarium

  En av Upplands många spännande arkeologiska platser är den från den numera utdikade sjön Bokaren på gränsen mellan Stavb...

  Läs mer

  Databaser och dödsarkeologi

  För några år sen startade forskare med intresse för stenålder vid SAU och institutionen för arkeologi och antik historia...

  Läs mer

  SAU till EAA 2014 i Istanbul

  Årets konferens för European Association of Archaeologists (EAA) arrangeras i Istanbul. SAU kommer i år medverka och pre...

  Läs mer

  Ryttargraven från Raglunda

  Välbevarade ryttargravar är vi inte bortskämda med i Sverige, men de förekommer under både äldre och yngre järnålder. I...

  Läs mer

  Båtgravarna från Salme

  Förra veckan fick vi fint besök då ett av institutionens forskarseminarier hölls i vårt konferensrum. Ämnet lockade inte...

  Läs mer

  Tuna: gamla frågor, nya grävningar

  Förra måndagen sammanstrålade över 80 personer i Universitetshusets sal X för att begrunda frågan om Tuna. Namnet föreko...

  Läs mer

  Vad ska vi ha all data till…?

  Varje år genereras stora mängder geodata från arkeologiska utredningar och undersökningar. För alla vars arbete berör ku...

  Läs mer

  Hearing om jämställda museer

  Kulturdepartementet har givit Historiska Museet i uppdrag att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd...

  Läs mer