SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

 • Resultat för #Laborativ arkeologi

  Skärvor och kärl i Kelthögen

  För drygt 1000 år sedan placerades ett antal urnor i Kelthögen i Alunda. Nu har vi hittat en del av dem, både i form av ...

  Läs mer

  Ett forskningsprojekt kring neolitisk keramik runt norra Östersjön

  Häromdagen besökte Niklas Stenbäck Åbo universitet tillsammans med Torbjörn Brorsson, KKS, och Jenni Lucenius, Ålands la...

  Läs mer

  Ett besök på Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL)

  I fredags besökte undertecknad Sven Isaksson vid Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) i Stockholm. Syftet var att l...

  Läs mer

  SAU till EAA 2014 i Istanbul

  Årets konferens för European Association of Archaeologists (EAA) arrangeras i Istanbul. SAU kommer i år medverka och pre...

  Läs mer

  Med georadar i Norrköping

  Även om vi arkeologer älskar att gräva oss ned i förhistorien skulle vi alla önska att det fanns ett sätt att göra så u...

  Läs mer

  Klibbigt ämne

  En aspekt av att vara arkeolog är att man oftast inte behöver hitta på nya samtalsämnen att bidra med när är på bröllop ...

  Läs mer

  Källa till kunskap

  På delyta 5 invid Gamla Uppsala sportklubb har vi nu undersökt två brunnar i anslutning till några byggnader från yngre ...

  Läs mer

  Ålder är relativt – ett besök i C14-labbet

  I fredags hade vi förmånen att få göra ett besök på Ångströmlaboratoriet här i Uppsala, där en stor andel av C14-daterin...

  Läs mer