SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

 • Resultat för #GIS

  Rasbo-Hov. Från bronsålderns stränder till järnålderns gärden

  Att åka på riksväg 288 från Uppsala nordöst mot Östhammar är att röra sig genom ett gammalt skärgårdslandskap som under ...

  Läs mer

  Strandlinjeproblematiken – en GIS-studie

  En artikel av Niklas Stenbäck och Kim von Hackwitz har nu publicerats i ”Journal of Archaeology and Ancient History”: Ch...

  Läs mer

  Vad ska vi ha all data till…?

  Varje år genereras stora mängder geodata från arkeologiska utredningar och undersökningar. För alla vars arbete berör ku...

  Läs mer

  Digital arkeologi – en levande dialog

  När jag deltog i mitt livs första arkeologiska undersökning för knappt 20 år användes en konstig ny mackapär som med hjä...

  Läs mer