SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

  • Resultat för #Fullerö Park

    Vad vi gräver och varför

    De senaste veckorna har jag hamnat i flera olika samtal med icke-arkeologer som undrar hur det kommer sig att vi gräver ...

    Läs mer