SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

  • Resultat för #Förbifart Stockholm

    Lägesrapport från SAUs undersökningar inför Förbifart Stockholm

    Som en del i arbetet inför byggandet av Förbifart Stockholm har SAU vid flera tillfällen under de senaste månaderna utfö...

    Läs mer