SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

 • Resultat för #Bronsålder

  Snittat, hugget, skuret – osteologen berättar om snittspår i ben

  I benmaterial hittar man ofta många spår efter olika händelser. Ben spricker på olika sätt när de är färska eller uttork...

  Läs mer

  Full fart i Fullerö

  Nu är vi åter i Fullerö strax utanför Uppsala. Denna gång för att slutgiltigt undersöka den plats vi förundersökte i aug...

  Läs mer

  Ett besök på Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL)

  I fredags besökte undertecknad Sven Isaksson vid Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) i Stockholm. Syftet var att l...

  Läs mer

  Förundersökning längs Fullerö huvudgata

  Vi har just kommit in från en förundersökning ute i Fullerö. Det ska bli en ny huvudgata till blivande bostäder. SAU gjo...

  Läs mer

  Offersjön Bokaren – Forskarseminarium

  En av Upplands många spännande arkeologiska platser är den från den numera utdikade sjön Bokaren på gränsen mellan Stavb...

  Läs mer

  SAU Verksamhetsberättelse 2014

  Ett år går så snabbt. Men även för arkeologer kan det vara värt att stanna upp och reflektera över den korta tidsrymden,...

  Läs mer

  SAU till EAA 2014 i Istanbul

  Årets konferens för European Association of Archaeologists (EAA) arrangeras i Istanbul. SAU kommer i år medverka och pre...

  Läs mer

  Från sten till järn. Populärarkeologiska artiklar

  SAU fick det roliga uppdraget att som fördjupning redovisa undersökningarna vid Skälby i Västmanland och Påljungshage i ...

  Läs mer

  Påljungshage och Nyköpings förhistoria

   SAU Skrifter 22 är en ny populärarkeologisk bok från oss som utgår från våra undersökningar av en neolitisk boplats och...

  Läs mer

  Ultuna – spåren av centralortens framväxt

  Under 2009-2010 undersökte SAU ytor i och kring Ultuna i samband med utbyggnaden av nytt campus vid SLU: Ultuna by och U...

  Läs mer