SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

 • Resultat för #Björklinge

  In search of the lost church!

  Åter i Björklinge Nu är vi tillbaka i Björklinge igen! Hösten 2014 grävdes skelettrester upp i ett dike omkring 150 mete...

  Läs mer

  Rena rama medeltiden!

  I november 2014 ryckte vi ut och dokumenterade några skelett som hade påträffats i åkern strax söder om Björklinge kyrka...

  Läs mer

  Okända gravar i Björklinge

  Igår fick vår osteolog Rudolf Gustavsson göra en snabb utryckning med polisen till Björklinge där man vid en kabelnedläg...

  Läs mer