SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

PRESSRELEASE: VETENSKAPLIGT PRIS OCH HEDERSOMNÄMNANDE

VETENSKAPLIGT PRIS
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) vetenskapliga pris år 2020 går till:

Charlotte Hedenstierna-Jonson

Charlotte Hedenstierna-Jonson, Uppsala universitet
Motivering
Hedenstiernas forskning är med sin koppling till det arkeologiska källmaterialet genomgående evidensbaserad och tvärvetenskaplig. Den är samtidigt välgörande transparent, prestigelös och inkluderande. Hennes sätt att levandegöra vetenskapliga resultat utan att tumma på sakligheten är föredömligt.

HEDERSOMNÄMNANDE
till organisatörer, talare och deltagare på konferensen Vägskäl – Arkeologin före och efter #utgrävning pågår.

Motivering
Att bryta tystnadskulturen kring ojämnlikhet och sexuella trakasserier är en central fråga för svensk arkeologi och för hela Sverige. Här har #utgrävning pågår och dess uppföljning konferensen Vägskäl röjt ny mark. Vägskäl är den första konferensen som arrangeras utifrån ett branschupprop inom ämnet arkeologi. I både #utgrävning pågår och Vägskäl möttes företrädare för samtliga delar av arkeologisamhället med en kollektiv vilja att åstadkomma snabb och varaktig förändring. Med detta hedersomnämnande vill SAU stödja det fortsatta arbetet.

Vägskäl representerades vid mottagningen av Ingrid Berg.

UTDELNING
Utdelningarna skedde i Uppsala 10 december 2020. Ceremonin hölls utomhus i Engelska parken i närvaro av de närmast berörda personerna.

OM SAU:S VETENSKAPLIGA PRIS
SAU är en näringsidkande stiftelse som bedriver uppdragsarkeologi. Stiftelsen grundades 1998 av personal vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Priset instiftades år 2004 med anledning av stiftelsegrundaren professor Bo Gräslunds 70-årsdag. Kandidaterna föreslås av SAU:s personal. Pristagaren utses av en vetenskaplig kommitté vid SAU:s forskningsråd. Årets prissumma är 30 000 kr och hedersomnämnandet belönas med 10 000 kr.