SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Ostlänken nästa

Nu i oktober genomför SAU en arkeologisk utredning, etapp 2, mellan Järna och Hölö. Anledningen är Trafikverkets plan att bygga Ostlänken, dvs. den dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping (och i förlängningen mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö).

SAUs fältarbete sker med två team vars uppdrag är att bredda kunskapsbilden och avgränsa de fornlämningar som finns i området. Det ena arbetslaget gräver rutor och sökschaktar i skogsmark och det andra sökschaktar i åkermark. Totalt utreds en yta om ca 470 000 kvm under de tre veckorna som utredningen pågår.

<img class="alignnone size-full wp-image-1654" src="http://www.sau.se/wp-content/uploads/2016/10/Ostlanken_737.jpg" alt="Ostlanken_737" width="870" height="313" srcset="http://www.sau.se/wp-content/uploads/2016/10/Ostlanken_737.jpg 870w, http://www.sau.se/wp-content/uploads/2016/10/Ostlanken_737-300×108 visit this web-site.jpg 300w, http://www.sau.se/wp-content/uploads/2016/10/Ostlanken_737-768×276.jpg 768w, http://www.sau.se/wp-content/uploads/2016/10/Ostlanken_737-500×180.jpg 500w, http://www.sau.se/wp-content/uploads/2016/10/Ostlanken_737-700×252.jpg 700w” sizes=”(max-width: 870px) 100vw, 870px” />