SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Nästa gäng drar i fält…

Sanna och Emelie gick ut i fält måndags för att göra en utredning i Jämmertuna, mellan Nyckelberget och Köpingsån.

Jämmertuna, eller Gaembrituna, som det en gång hette, var en medeltida sätesgård och är en av drygt 120 Tuna-orter i Sverige.  SAU har tidigare gjort undersökningar vid andra Tuna-platser såsom Gilltuna och Tortuna i Västmanland och Ultuna i Uppland och vi ser med spänning fram mot resultatet av denna utredning.

Norra och västra delen av delen av Köping är rik på lämningar från framför allt vikingatid, mycket tack vare det fördelaktiga läget. Köping ligger på en åsrygg, invid Köpingsåns utlopp i Mälarens innersta vik, och man hade goda kommunikationer med omvärlden.

Arbetet har redan börjats med kart och arkivstudier och det är sannerligen en mytomspunnen plats.

1765 års karta över Nyckelberget och Jämmertuna

På arkivet ATA hittade vi spännande notiser om platsen. Inte långt från Nyckelberget ligger Ströbo hög som är en av Sveriges största gravhögar. Sägnen säger att en drake bor i Nyckelberget. Draken vaktar en gyllene nyckel som leder till ett timmerhus av ek som ligger inne i Ströbo hög.

I sitt rannsakningsprotokoll från 1667 skriver kyrkoherde Nils Salanus:

”Jämmortuna. Är Nyklobärget huar lyus synas brinna, dee hafua ock sedt draken komma ifrå Ströbojhög dijt flygandes”

Vi får sannerligen hålla ögonen öppna. Följ den spännande fortsättningen här på vår hemsida.