SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Kontakta oss

Adress:

Thunbergsvägen 5B
752 38 Uppsala
Sverige

Telefon:

+46 18 – 10 79 30

E-post:

post@sau.se

Våra Medarbetare

Rutinerade arkeologer, osteologer och administrativ personal är kärnan i SAU. Våra medarbetare har omfattande erfarenhet av olika typer av arkeologiska uppdrag, allt ifrån lämningar från den äldsta stenåldern till medeltid och nyare tid. Vi är en lärande organisation som kontinuerligt uppdaterar våra kunskaper om projektledning och kommunikation. GIS är en viktig del av vår verksamhet och många har aktivt fördjupat sig i användning av geografisk data som en del av fältarkeologin. Flera av våra medarbetare är doktorander eller disputerade; samtliga är engagerade i att stärka och öka vår kunskap om förhistorien.

Verksamhetschef: Anneli Sundkvist
anneli.sundkvist@sau.se ・ 072-0175388

Osteologisamordnare: Emma Sjöling
emma.sjoling@sau.se ・ 070-3327067

Projektsamordnare: Jonas Wikborg
jonas.wikborg@sau.se ・ 070-2118408

Forskningssamordnare: Fredrik Andersson
fredrik.andersson@sau.se ・ 072-5537465

A-Ö:

Ann Lindkvist ・ ann.lindkvist@sau.se ・ 070-7348956

Lars Sundström ・ lars.sundstrom@sau.se ・ 070-0929946

Michel Guinard ・ michel.guinard@sau.se ・ 072-5037813

Sofia Prata ・ sofia.prata@sau.se ・ 076-4920474

Susanna Eklund ・ susanna.eklund@sau.se ・ 0702501071

Ulf Celin ・ ulf.celin@sau.se ・ 070-2599578