SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Konferens i Tartu ledde till besök från Helsingfors universitet

För två helger sen var SAUs medarbetare Anneli Sundkvist i Tartu, Estland för att delta i det sjunde Austmarr-symposiet. Titeln var Crossing Disciplinary Borders in Viking Age Studies. Problems, Challenges and Solutions. Som titeln antyder behandlar symposiet tvärvetenskapliga utmaningar och möjligheter i forskning om vikingatiden. Att skriftliga källor finns bevarade medför att vikingatidsarkeologin ur vissa aspekter är annorlunda än arkeologi som rör skriftlösa perioder. SAU har under de senaste åren undersökt flera platser med vikingatida faser (t ex Ultuna, Gilltuna, Malma och Eds allé). Att träffa vetenskapare, såväl arkeologer som från andra discipliner, är oerhört givande och ger nya idéer och uppslag.

Mer om nätverket Austmarr kan du läsa här.

En direkt effekt av resultatet var att Anna Wessman, arkeolog från Helsingfors universitet, besökte SAU veckan efter konferensen. Anna skulle ha ett seminarium om ett stort metalldetektorprojekt hon leder vid Stockholms universitet, något som tyvärr krockade med våra årliga SAU-dagar. Nu visade det sig att Anna kunde komma till SAU så vi fick ta del av informationen om projektet och Anna fick se en del av SAUs verksamhet. Ett utbyte som båda parter verkar vara mycket nöjda med. Lagen i Finland är helt annorlunda när det gäller metalldetektorer än i Sverige, som har en mycket strikt lagstiftning där tillstånd av Länsstyrelsen krävs för att detektor ska få användas. I Finland förekommer en hel del hobbydetektering som resulterar i att fornfynd påträffas. Projektet Anna leder handlar om att göra en databas för dessa fynd och på så sätt göra dem tillgängliga för t ex forskning. Det låter som ett mycket spännande projekt och kommer att bli ett bra sätt att lära sig mer om arkeologiska föremål från vårt östra grannland.


Anna Wessman 

Här finns en artikel om metalldetektorkartering i Finland:

Wessman, A., Koivisto, L. & Thomas, S. 2016. Metal Detecting in Finland – An Ongoing Debate. Open Archaeology 2016; 2: 85-96.