SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Jämmertuna har vikingatida anor

När vi gjorde utredningen i Jämmertuna i våras hittade vi rester efter husgrunder som gick att identifiera på de historiska kartorna. Platsen har varit bebyggd in i modern tid och det fanns många synliga rester efter bebyggelse i områdets östra del.

Historisk Karta från 1864 med husgrunder som syntes i terrängen markerade i gult

I förundersökningsschakten påträffades två koncentrationer med förhistoriska anläggningar. Strax öster om Nyckelberget låg en härd, en grop och ett stolphål. Inom den gamla bytomten fanns flera stenskodda stolphål som låg på en plan något upphöjd yta. Ett av stolphålen har daterats till vikingatid vilket visar att den medeltida sätesgården har ännu äldre anor. Kanske är det en vikingatida husterrass som döljer sig under marken…?

Stolphål i profil

Några spår av Draken såg vi dessvärre inte. Men vi kände oss bevakade…

Rapporten finns nu att ladda ner från Samla.