SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Hallar och grophus i Malma – rykande färsk rapport!

Nu är rapporten från den arkeologiska undersökningen i Malma äntligen här.

Undersökningen gjordes av SAU 2011 med anledning av planerad småhusbebyggelse i området. På platsen hittades
boplatslämningar från bronsålder, järnålder samt tidig medeltid.

Ni hittar rapporten på Samla eller under Publikationer – Arkeologiska Rapporter – Arkeologiska Rapporter 2016.