SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Från berg till spån – arkeologisk förundersökning vid Gladö kvarn

Under några veckor i juni har några av våra medarbetare förundersökt ett område vid Gladö kvarn, mellan Huddinge och Haninge. Intill undersökningsområdet finns en större bergtäkt som är i fullt bruk.

Arkeologer i samspråk och överläggning på Gladö Kvarn.

I området fanns fyra lokaler och efter idogt letande och rektifierande av kartor började så småningom de vita kvartsstenarna titta fram på tre av ytorna. Det var med mycket glädje vi så småningom kunde konstatera att det troligtvis stött på något som kan höra till Södertörns äldsta bosättningsfas.  Bland sand och stendamm, runt 65 meter över havet, låg en rest av en spånkärna och ett flertal core tablets. Det verkar alltså som om platsen innehåller spånteknologi i kvarts. Spånteknologin karaktäriseras av sina avlånga avslag som är lämpliga att bearbetas till mindre verktyg, såsom spetsar och pilar. Både höjden över havet och kvartsteknologin tyder på att det är en mycket gammal lokal. I augusti fortsätter vi med en annan plats på en ännu högre höjd, cirka 85 meter över havet. Vi ska inte sticka under stol med att vi är väldigt förväntansfulla.

Kvartsfynd från Gladö Kvarn.