SAU:s vetenskapliga program

Vetenskapligt Program

40_skarslev

 

SAUs vetenskapliga program skall visa hur vi som grävande institution bör förhålla oss till dokumentation av materiella kulturminnen i syfte att ta till vara ett källmaterial och sätta in det i ett vetenskapligt och tolkande sammanhang.

Det vetenskapliga programmet har tagits fram genom internt arbete och i dialoger med externa forskare. Syftet är att tydliggöra de utmaningar en forskningsmedveten uppdragsarkeologi står inför och att skapa en bas ur vilken interna forskningsprojekt kan utvecklas. Vetenskap och forskning existerar i en föränderlig värld och programmet kommer att revideras och uppdateras allteftersom projekt avlutas och ger upphov till nya.

Vårt vetenskapliga program är utformat med utgångspunkt i ett antal teman: Tema Landskap, Tema Bo, Tema Liv & Död, samt Tema Tingen. Aktuella projekt inom respektive tema presenteras kortfattat under fliken Aktuella Forskningsprojekt.

Vetenskapliga programmet