Stipendier

SAU:s Forskningsråd

Stiftelsen SAUs forskningsråd bildades 2003 av Bo Gräslund och är en fristående forskningsfond, som varje år i januari utlyser stipendier. Stiftelsens ändamål är att främja arkeologisk forskning och utbildning, företrädesvis med anknytning till institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet. Medel tilldelas i första hand forskare och arkeologer med anknytning till avdelningen för arkeologi vid Uppsala universitet. Anslag föreslås av SAUs Forskningsråds beredningsgrupp och fastställs av rådets styrelse som består av Bo Gräslund, Kent Andersson och Helena Hulth (tillika kontaktperson, helena.hulth@sau.se).