Våra forskningsprojekt

Aktuella Forskningsprojekt

41_Ultunaparlor 

Forskning är en nödvändighet för att skapa en arkeologi som genererar ny och meningsfylld kunskap. Därför bedrivs en rad olika forskningsprojekt vid SAU. Vissa av dem tar sin utgångspunkt i material som tagits fram vid de undersökningar som SAU har genomfört. Andra är mer probleminriktade och av en mer övergripande karaktär. Nedan kan Du läsa mer om de olika forskningsprojekt som just nu är aktuella på SAU.