Forskning och uppdragsarkeologi

Forskning

Bland SAUs personal finns flera doktorander och disputerade arkeologer. Kopplingen till institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet har också på ett naturligt sätt lett till att forskningsinriktade problemställningar kommit att utgöra en integrerad del av SAUs uppdragsarkeologiska verksamhet.

I största möjliga mån knyts projektledare, referenspersoner och specialister från universitet med spetskompetens inom aktuella områden till de olika uppdrag som SAU utför. Förutom att detta leder till att kvalitén på resultaten höjs, sker även en positiv återkoppling till universitet när forskare snabbt får tillgång till nya resultat.

SAU genomför egna forskningsprojekt och personal från SAU ingår i internationella forskningsprojekt som drivs av andra institutioner. SAUs anställda uppmuntras att skriva artiklar, delta i konferenser och hålla populärvetenskapliga föredrag. Under Aktuella forskningsprojekt presenteras några av de forskningsprojekt som sker inom ramen för SAU.