SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Finfynd i Mogetorp

SAU:s arkeologer har nu avslutat undersökningen av stenåldersboplatsen Mogetorp i Närke. Under stundtals bitande kyla grävdes, dokumenterades och tillvaratogs fynd och andra ca 8000 år gamla lämningar i en sandås något hundratal meter från Mogetorps Värdshus. Dessa ska nu analyseras och resultaten ska rapporteras. En spännande och förhoppningsvis något varmare uppgift.

Läs mer om Mogetorp i rykande färsk artikel i Nerikes Allehanda:

http://www.na.se/orebro-lan/nora/ovanlig-stenyxa-fynd-vid-utgravning