SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Fältosteologi vid undersökningar av gravar i Hjulsta

Den arkeologiska undersökningen av det stora järnåldergravfältet i Hjulsta utanför Stockholm har nu pågått i några månader. Ansvarig för projektet är Stiftelsen kulturmiljövård i Mälardalen, med Ann Vinberg som projektledare. På plats deltar även två av SAUs osteologer, Emma Sjöling och Sofia Prata. Som fältosteologer bistår Emma och Sofia med planering, preliminära bedömningar och vetenskaplig diskussion; allt för att man vid undersökningen ska få ut mesta och bästa möjliga information ur benmaterialet.