SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

De mesolitiska boplatser som undersöktes längs Väg 56 i Heby, Uppland

Arbetet med de mesolitiska boplatserna längs Väg 56, sträckan Stingtorpet-Tärnsjö, som undersöktes åren 2013-2015 fortsätter. En del i rapport- och efterarbetet innebär specialregistrering av fynd. Just nu sitter Michel och Mattias och gör detta på stenmaterialet. Från boplatsen Huddunge 230 finns bl a rikligt med redskap, avslag m m i stenmaterialet tuff. Detta material finns framförallt i Dalarna och påträffas ganska ofta även på mesolitiska boplatser i södra Norrland.

En del av det stenmaterial som ska specialregistreras. Foto: Mattias Ahlbeck

Stenspecialisterna Mattias och Michel går igenom materialen från Väg 56-lokalerna. Foto: Niklas Stenbäck

Projektet är uppdelat i en Södra och en Norra del. Den Södra delen genomför SAU själva medan den Norra delen görs tillsammans med Stiftelsen Kulturmiljö (KM).

SAU besökte för en tid sedan KM i deras lokaler i Norrköping. Här syns från vänster Tom, Josefina, Michel och Karolina. Foto: Niklas Stenbäck