SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Sebastian Boström om att praktisera som masterstudent på SAU

Min tid som praktikant på SAU har varit en lärorik upplevelse. Redan från start har jag fått möjligheten att använda och utveckla de färdigheter som jag skaffat mig under min arkeologiska utbildning och genom ansvar och visad tillit har jag även känt mig som en del av organisationen. Tillsammans med andra medarbetare har jag arbetat med olika GIS projekt samt digitaliseringar av fältritningar som skall användas till stundande rapporter och artiklar. Jag har fått lära mig Intrasis och genomfört rapporteringar av föregående grävsäsongs resultat till FMIS. Dessutom har jag också fått komma ut ...

Läs mer