SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Ostlänken, delen väg 625-Vretaån

Under våren och försommaren genomför SAU i samarbete med Sörmlands Arkeologi AB en arkeologisk utredning etapp 2 på den del av sträckningen som börjar väster om Skavsta flygplats vid Nyköping ned till Vretaån, nordväst om Stavsjö i Södermanlands län. Sträckan är cirka 24 kilometer lång och cirka 200 meter bred och går genom ett varierat landskap, från åkermark och sandiga malmar i öster mot ett kuperat sprickdalskandskap med berg och skogar i sydväst. Landskapets utformning tillsammans med den idag kända fornlämningsbilden, gör att det finns goda förutsättningar att hitta lämningar från fra...

Läs mer