SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Stenålder i Mogetorp utanför Örebro

Den 31:a oktober började SAU undersöka en stenålderslokal i Mogetorp, utanför Örebro. Undersökningarna utförs i samband med utbyggnaden av väg 50 mellan Axbergshammar i Örebro kommun och Lilla Mon i Nora kommun och pågår till den 4:e november.

En förundersökning gjordes i september detta år, då vi fann rester från tillverkning av stenredskap i form av avslag, kärnor och splitter. Även en del av en yxa hittades. Materialet daterar lokalen preliminärt till ca 5500 – 6000 f Kr, dvs. mesolitikum, även kallat jägarstenålder singulair 10mg.

Målet med undersökningen är att doku...

Läs mer