SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Stenålder i Mogetorp utanför Örebro

Den 31:a oktober började SAU undersöka en stenålderslokal i Mogetorp, utanför Örebro. Undersökningarna utförs i samband med utbyggnaden av väg 50 mellan Axbergshammar i Örebro kommun och Lilla Mon i Nora kommun och pågår till den 4:e november.

En förundersökning gjordes i september detta år, då vi fann rester från tillverkning av stenredskap i form av avslag, kärnor och splitter. Även en del av en yxa hittades. Materialet daterar lokalen preliminärt till ca 5500 – 6000 f Kr, dvs. mesolitikum, även kallat jägarstenålder singulair 10mg.

Målet med undersökningen är att doku...

Läs mer

Fältosteologi vid undersökningar av gravar i Hjulsta

Den arkeologiska undersökningen av det stora järnåldergravfältet i Hjulsta utanför Stockholm har nu pågått i några månader. Ansvarig för projektet är Stiftelsen kulturmiljövård i Mälardalen, med Ann Vinberg som projektledare. På plats deltar även två av SAUs osteologer, Emma Sjöling och Sofia Prata. Som fältosteologer bistår Emma och Sofia med planering, preliminära bedömningar och vetenskaplig diskussion; allt för att man vid undersökningen ska få ut mesta och bästa möjliga information ur benmaterialet.

Läs mer

Ostlänken nästa

Nu i oktober genomför SAU en arkeologisk utredning, etapp 2, mellan Järna och Hölö. Anledningen är Trafikverkets plan att bygga Ostlänken, dvs. den dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping (och i förlängningen mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö).

SAUs fältarbete sker med två team vars uppdrag är att bredda kunskapsbilden och avgränsa de fornlämningar som finns i området. Det ena arbetslaget gräver rutor och sökschaktar i skogsmark och det andra sökschaktar i åkermark. Totalt utreds en yta om ca 470 000 kvm under de tre veckorna som utredningen på...

Läs mer

Vikingarna i populärkulturen – han gör dem autentiska

Att fascinationen för vikingatiden står sig starkt i samtiden är någonting vi berört tidigare i SAU-bloggen. Neil Price intresse grundlades i tonåren. Idag verkar Londonfödda Price som professor vid institutionen för arkeologi vid Uppsala Universitet och är även styrelseledamot i SAU. Kärleken för historiska skildringar överlevde till vuxen ålder – Neil bidrar med jämna mellanrum med sin kunskap till olika dokumentärer. Vi satte oss ner med professorn och djupdök i hans roll som historisk konsult.

Det första som blicken dras till när man kliver in på Neil...

Läs mer

Alundas vendel- och vikingatida gravar: brända ben efter människor och djur

Att djur lades ner i gravarna tillsammans med den döda var mycket vanligt under yngre järnåldern, det vill säga under vendel- och vikingatid (600-1050 e. Kr), den period när gravarna i Alunda anlades.

Oftast var det en hund som dödades och lades på bålet tillsammans med den avlidna personen, kanske som en trogen följeslagare i livet efter döden. De spår som görs i gravar från den här tiden efter gris, får, get eller ko kan förmodligen tolkas som färdkost till den döda.

Sammanlagt hittade vi närmare 43 kilo ben i de 16 nyligen undersökta gravarna i Alunda. Ett intressant mönster är at...

Läs mer

SAU – en viktig aktör i det arkeologiska Sverige

Nu lanserar vi en helt ny hemsida. Framtagningen av vår nya webb sker i samarbete med webbyrån Wasabi Web och utgör en av åtgärderna för att bättre kunna informera om vår dagliga verksamhet gentemot våra samarbetspartners och allmänhet.  Varmt välkommen till vår nya hemvist online!  

SAU är en näringsidkande stiftelse som utför uppdragsarkeologi. Vi grundades 1998 av forskare och lärare från arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet. Professor Bo Gräslund var en av initiativtagarna och han är fortfarande med i vår styrelse. Ett av våra huvudsyften är at...

Läs mer

SAU friserar bilden av den oborstade vikingen

Historiebeskrivningen är fylld av ogrundade stereotyper. Schabloner som bitit sig fast i det kollektiva medvetandet, där ständigt återberättade sägner och legender övergått i allmänna sanningar. Troligtvis för att människan i grunden gärna finner en trygghet i att hänvisa till definitiva skeenden – trots att en av de viktigaste lärdomarna vi kan dra av historien är att den hela tiden måste omvärderas i takt med varje nytt fynd. Sedan är ju som bekant en bra historia, alltid en bra historia.

Inte endast på grund att dessa skrönor ofta varit tacksamma att föra vidare, utan också för at...

Läs mer

Alunda

Utbyggnaden av väg 288 har inneburit en hel del arkeologi och vi har just kunnat lägga vår tredje säsong i Alunda till handlingarna. Breddning av vägar innebär sällan att hela fornlämningar kan grävas ut. Därför undersöks många gånger endast delar av exempelvis boplatser och gravfält.

Undersökningen av ”Kelthögen” och dess omkringliggande gravar avslutades under sommaren 2016. Gravarna var från vendel- och vikingatid (ca 600 – 900 e Kr) och denna gång undersöktes hela gravfältet, eller det som var kvar av det. Gravfältet låg i en kil mellan den gamla landsvägen...

Läs mer

Kelthögen ändrar karaktär

I Alunda håller vi att undersöka en hög, som går under benämningen ”Kelthögen”. Till en början såg högen bara ut som ett lerblandat stenröse, som blivit rejält skadat. Men efter att vi nu tagit bort lera och en mängd stenar har den ändrat karaktär. Vad vi ser är inte en grav, utan fyra. Kanske fler än så. Det rör sig om en långsmal stensättning omgiven av två rundade stensättningar. Ytterligare en rund stensättning är placerad ovanpå den långsmala stensättningen. De runda stensättningarna är dessutom inte helt runda, utan det finns avvikelser i kantkedjorna, vilket innebär att det kan vara ...

Läs mer

Gravarna kring Kelthögen

Vi backar bandet och visar hur gravfältet kring Kelthögen såg ut efter den inledande avtorvningen och rensningen. Själva Kelthögen är fortfarande täckt av gräs, men merparten av de omkringliggande gravarna är framme. Notera variationen ifråga om stensättningarnas utförande. Onödigt vackert!

 

Vi passar även på att påminna om visning på plats tisdagen den 7/6 kl 18.00-19.00. Vägbeskrivning: Kör mot Olandstraktens Brukshundsklubb på Marmavägen. Ni hittar oss på vägen dit!

Läs mer