SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Alundas vendel- och vikingatida gravar: brända ben efter människor och djur

Att djur lades ner i gravarna tillsammans med den döda var mycket vanligt under yngre järnåldern, det vill säga under vendel- och vikingatid (600-1050 e. Kr), den period när gravarna i Alunda anlades.

Oftast var det en hund som dödades och lades på bålet tillsammans med den avlidna personen, kanske som en trogen följeslagare i livet efter döden. De spår som görs i gravar från den här tiden efter gris, får, get eller ko kan förmodligen tolkas som färdkost till den döda.

Sammanlagt hittade vi närmare 43 kilo ben i de 16 nyligen undersökta gravarna i Alunda. Ett intressant mönster är at...

Läs mer

SAU – en viktig aktör i det arkeologiska Sverige

Nu lanserar vi en helt ny hemsida. Framtagningen av vår nya webb sker i samarbete med webbyrån Wasabi Web och utgör en av åtgärderna för att bättre kunna informera om vår dagliga verksamhet gentemot våra samarbetspartners och allmänhet.  Varmt välkommen till vår nya hemvist online!  

SAU är en näringsidkande stiftelse som utför uppdragsarkeologi. Vi grundades 1998 av forskare och lärare från arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet. Professor Bo Gräslund var en av initiativtagarna och han är fortfarande med i vår styrelse. Ett av våra huvudsyften är at...

Läs mer

SAU friserar bilden av den oborstade vikingen

Historiebeskrivningen är fylld av ogrundade stereotyper. Schabloner som bitit sig fast i det kollektiva medvetandet, där ständigt återberättade sägner och legender övergått i allmänna sanningar. Troligtvis för att människan i grunden gärna finner en trygghet i att hänvisa till definitiva skeenden – trots att en av de viktigaste lärdomarna vi kan dra av historien är att den hela tiden måste omvärderas i takt med varje nytt fynd. Sedan är ju som bekant en bra historia, alltid en bra historia.

Inte endast på grund att dessa skrönor ofta varit tacksamma att föra vidare, utan också för at...

Läs mer

Alunda

Utbyggnaden av väg 288 har inneburit en hel del arkeologi och vi har just kunnat lägga vår tredje säsong i Alunda till handlingarna. Breddning av vägar innebär sällan att hela fornlämningar kan grävas ut. Därför undersöks många gånger endast delar av exempelvis boplatser och gravfält.

Undersökningen av ”Kelthögen” och dess omkringliggande gravar avslutades under sommaren 2016. Gravarna var från vendel- och vikingatid (ca 600 – 900 e Kr) och denna gång undersöktes hela gravfältet, eller det som var kvar av det. Gravfältet låg i en kil mellan den gamla landsvägen...

Läs mer

Kelthögen ändrar karaktär

I Alunda håller vi att undersöka en hög, som går under benämningen ”Kelthögen”. Till en början såg högen bara ut som ett lerblandat stenröse, som blivit rejält skadat. Men efter att vi nu tagit bort lera och en mängd stenar har den ändrat karaktär. Vad vi ser är inte en grav, utan fyra. Kanske fler än så. Det rör sig om en långsmal stensättning omgiven av två rundade stensättningar. Ytterligare en rund stensättning är placerad ovanpå den långsmala stensättningen. De runda stensättningarna är dessutom inte helt runda, utan det finns avvikelser i kantkedjorna, vilket innebär att det kan vara ...

Läs mer

Gravarna kring Kelthögen

Vi backar bandet och visar hur gravfältet kring Kelthögen såg ut efter den inledande avtorvningen och rensningen. Själva Kelthögen är fortfarande täckt av gräs, men merparten av de omkringliggande gravarna är framme. Notera variationen ifråga om stensättningarnas utförande. Onödigt vackert!

 

Vi passar även på att påminna om visning på plats tisdagen den 7/6 kl 18.00-19.00. Vägbeskrivning: Kör mot Olandstraktens Brukshundsklubb på Marmavägen. Ni hittar oss på vägen dit!

Läs mer

Kamfragment i Alunda

Nu har vi börjat undersöka ett par av de stensättningar i Alunda, som ligger som en krans kring storhögen på bergets topp. Jorden som grävs upp vattensållas, och det har redan dykt upp ett fynd: ett par fragment av en kam, tillverkad av ben eller horn.

På den här tiden var man noga med att dekorera kammarna fint, enligt senaste mode. Det är arkeologerna glada för så här drygt tusen år senare, eftersom man då kan se hur kammarna utvecklas över tid, vilket gör dem lätta att datera. Dekoren på just dessa fragment tyder på att kammen är vikingatida, men typen, med triangulär genomskärnin...

Läs mer

Nätt och fint gravfält i Alunda

I Marma i Alunda socken i Östhammars kommun håller vi nu på att undersöka ett fint gravfält från vendeltid (600-800 e. Kr) och vikingatid (800-1050 e. Kr). Sammanlagt är det ett tiotal gravar som ska undersökas på en höjdrygg invid väg 288, däribland en ovanligt stor hög på bergets topp.

Kreativiteten flödade när järnåldersmänniskorna formgav dessa omsorgsfullt lagda gravar. Förutom högen finns flera stensättningar: en är äggformad, ett par är rektangulära, andra runda. Sammantaget ger gravfältet ett ovanligt nätt intryck, där hänsyn tagits så att nästan ingen grav överlappar någon a...

Läs mer