SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Fältsäsongen 2017 är igång

Nu är fältsäsongen äntligen igång! Först ut i år är Kerstin och Fredda som sedan förra veckan befunnit sig söder om Huddinge för att inventera sträckan som kommer utgöra den nya s.k. Södertörnsleden. Vädret har varit på deras sida och det är inte utan att kollegorna på kontoret blir lite avundsjuka.

“Höga berg och djupa dalar möter oss när vi inventerar inför delar av Södertörnsleden. Här kan vi träffa på allt från Stenåldersboplatser till historiska lämningar.”, hälsar Kerstin.

Fikapaus i vårsolen

Läs mer

Uppdaterat schema för Stenåldersseminariet i Uppsala 2017

Nästa tillfälle för Stenåldersseminariet i Uppsala är den 30 mars kl 16-18.

Det har skett en förändring i schemat, då Kenneth Alexandersson var tvungen lämna återbud så kommer istället Carl Persson från Fornforskaren AB i Halmstad att presentera sin forskning den 20 april. 

 

Schema: 30 mars kl 16-18 Lars Sundström, Kulturhistoriskt museum, Oslo

Tidigmesolitikum i södra Norge, nya resultat. Plats: SAU, Thunbergsvägen 5B, Uppsala.

Anmäl deltagande senast 15/3.

 

20 april kl 16-18

Carl Persson, Fornforskaren AB, Halmstad

Gropkerami...

Läs mer

De mesolitiska boplatser som undersöktes längs Väg 56 i Heby, Uppland

Arbetet med de mesolitiska boplatserna längs Väg 56, sträckan Stingtorpet-Tärnsjö, som undersöktes åren 2013-2015 fortsätter. En del i rapport- och efterarbetet innebär specialregistrering av fynd. Just nu sitter Michel och Mattias och gör detta på stenmaterialet. Från boplatsen Huddunge 230 finns bl a rikligt med redskap, avslag m m i stenmaterialet tuff. Detta material finns framförallt i Dalarna och påträffas ganska ofta även på mesolitiska boplatser i södra Norrland.

En del av det stenmaterial som ska specialregistreras. Foto: Mattias Ahlbeck

Stenspecialist...

Läs mer

Stenåldersseminariet i Uppsala 2017

Stenåldersseminariet i Uppsala är ett samarbete mellan Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Uppsala Universitet samt Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Syftet är att skapa ett varaktigt och återkommande forum för aktuell stenåldersforskning med regelbundna seminarier där arkeologer från olika arbetsplatser presenterar sina undersökningar och forskningsresultat.

Organisationsgruppen består av Michel Guinard (SAU), Kjel Knutsson (UU) och Niklas Stenbäck (SAU).

 

Vårens schema innehåller tre seminarietillfällen:

23 februari kl 14-18

Aktuel... Läs mer

Sändare och mottagare

Uppdragsarkeologin har många målgrupper. Vem som är den huvudsakliga mottagaren brukar variera i förhållande till var i den arkeologiska processen ett uppdrag befinner sig. Länsstyrelsen som oftast är beställaren är vanligtvis den mest tongivande mottagaren. Därutöver brukar, enligt rådande riktlinjer från Riksantikvarieämbetet, även forskarvärlden anges som målgrupp. Arkeologiska undersökare intresserar sig normalt också för varandras resultat. Vid större och mer uppseendeväckande undersökningar brukar dessutom den bredare publiken lyftas fram som målgrupp. Arkeologin blir i de sammanhange...

Läs mer

Året med SAU 2016 – en blandning av vikingatid, stenålder, osteologi, GIS och vetenskapligt pris

Det första som hände i januari 2016 på SAU var att vi omvandlade Emelies, Freddas, Kerstins, Mattias och Peters visstidsanställningar till tillsvidareanställningar. Vi är nu (dec 2016) 18 tillsvidareanställda och därutöver har vi ett antal säsongsanställda under fältperioden. Merparten arbetar med utgångspunkt från kontoret i Uppsala men några arbetar främst från vårt Stockholmskontor vid Telefonplan.

Under vintern arbetade vi med att vidareutveckla vår metadatabasmall för Intrasis så att vi nu har en enda mall som fungerar för alla typer av undersökningar och utredningar. I mallen k...

Läs mer

SAUs vetenskapliga pris 2016

Vi har glädjen att berätta att SAUs vetenskapliga pris år 2016 tilldelas Jan-Henrik Fallgren med motiveringen:

“För en framstående bebyggelseforskning förankrad i arkeologisk empiri och utförd med uppslagsrikedom, kritisk sans och integritet i ett brett internationellt perspektiv singulair pill.”

Grattis Henke!

Nu fortsätter festen!

Läs mer

Finfynd i Mogetorp

SAU:s arkeologer har nu avslutat undersökningen av stenåldersboplatsen Mogetorp i Närke. Under stundtals bitande kyla grävdes, dokumenterades och tillvaratogs fynd och andra ca 8000 år gamla lämningar i en sandås något hundratal meter från Mogetorps Värdshus. Dessa ska nu analyseras och resultaten ska rapporteras. En spännande och förhoppningsvis något varmare uppgift.

Läs mer om Mogetorp i rykande färsk artikel i Nerikes Allehanda:

http://www.na.se/orebro-lan/nora/ovanlig-stenyxa-fynd-vid-utgravning

 

Läs mer

”Sedan 90-talet har osteologin fått en mer framträdande roll”

Förra veckan publicerade SAU-bloggen en intervju med en av SAU:s osteologer, Sofia Prata. Samtalet om hennes arbetsroll och profession blev såpass omfattande att vi valde att dela upp intervjun i två delar. Den avslutande delen tar avstamp i osteologens viktiga funktion i samband med planering och upprättande arkeologiska undersökningsplaner inför exploateringsprojekt.

– Vi åker ju väldigt sällan ut ensamma som osteologer, utan gör det i regel tillsammans med en arkeolog. Eftersom jag även är arkeolog så kan jag fungera inom båda områdena. Det börjar med att någ...

Läs mer

”Osteologin förbättrar förståelsen av arkeologin”

Benen berättar historien. Eller ger åtminstone argument för att vissa tolkningar av den är mer rimliga än andra. En övertygelse som driver Sofia Prata varje dag i sin spännande roll som verksam osteolog på SAU:s osteologiska enhet. SAU-bloggen bestämde träff för att få en inblick i osteologens gärning och vardag.

Handen på hjärtat. Utanför arkeologins akademiska sfär är osteologi i de flesta fall en term som möts av frågetecken. Allmänt betraktat har säkerligen människor en relativt bra uppfattning om vad en arkeolog sysslar med. Men vad innebär det egentligen ...

Läs mer