Arkeologi på land och i vatten

SAU har inlett samarbete med Nordic Maritime Group, ett marinarkeologiskt företag som utför undersökningar till sjöss och i vattendrag. Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda ett våtmarksarkeologiskt paket, där SAU står för expertisen på land och NMG i vattnet, och tillsammans kan vi undersöka strandzoner med en bred arkeologisk och teknisk kompetens. Tillsammans kan… Continue reading Arkeologi på land och i vatten

Published
Categorized as Nyheter

Ytterligare en boplats kring Bälinge mossar

Nu i veckan var Michel, Lars och Siri i Vigle för att utreda ett stycke skog inför planerad småhusbebyggelse. Anledningen till utredningen är att platsen ligger mitt i det boplatskomplex som Ann Segerberg i slutet av 90-talet skrev sin avhandling om. Mycket riktigt visade det sig ligga en rik boplats från tidig gropkeramisk tid, ca… Continue reading Ytterligare en boplats kring Bälinge mossar

Vikingarnas tid – skeletten från Gnista

Har ni sett Vikingarnas tid på SVT? Där får man genom olika experters arbeten se hur det som vi kallar vikingatid växer fram och tar form. Programserien består bara av tre avsnitt och en del av det som filmats fick tyvärr inte plats. Det har istället lagts till som bonusmaterial på SVT-play. Bland annat finns… Continue reading Vikingarnas tid – skeletten från Gnista

Årets rapportskörd

  Här är några exempel från årets rapportskörd. Ni hittar samtliga rapporter i PDF-format här.  

Published
Categorized as Nyheter

Yngre järnålder vid Edssjöns norra strand

Strax väster om Upplands Väsby och i anslutning till gång- och cykelvägen vid Eds allé, utförde SAU under ett par sommarmånader 2015 en större arkeologisk undersökning av fornlämning Ed 191 (boplatslämningar) och två mindre förundersökningar intill gravfälten Ed 44:3 och 51:3. Undersökningarna är nu avrapporterade och finns tillgänglig för nedladdning på Samla. Vy över undersökningsområdet… Continue reading Yngre järnålder vid Edssjöns norra strand

Åter till Skälby

Området strax väster om Västerås är ett av de arkeologiskt mest välundersökta i hela norra Europa. Sedan tidigt 1990-tal har flera större utgrävningar avslöjat hela byar från järnålderns alla delar. Det är inte så ofta vi arkeologer har möjlighet att arbeta med så stora sammanhängande ytor och därför är området runt Skälby, Hacksta och Gilltuna… Continue reading Åter till Skälby

Stenåldersseminariet i Uppsala hösten 2017

Stenåldersseminariet i Uppsala är ett samarbete mellan Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Uppsala Universitet samt Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Syftet är att skapa ett varaktigt och återkommande forum för aktuell stenåldersforskning med regelbundna seminarier där arkeologer från olika arbetsplatser presenterar sina undersökningar och forskningsresultat. Organisationsgruppen består av Michel Guinard, Kjel Knutsson och Niklas Stenbäck.… Continue reading Stenåldersseminariet i Uppsala hösten 2017

Från berg till spån – arkeologisk förundersökning vid Gladö kvarn

Under några veckor i juni har några av våra medarbetare förundersökt ett område vid Gladö kvarn, mellan Huddinge och Haninge. Intill undersökningsområdet finns en större bergtäkt som är i fullt bruk. I området fanns fyra lokaler och efter idogt letande och rektifierande av kartor började så småningom de vita kvartsstenarna titta fram på tre av… Continue reading Från berg till spån – arkeologisk förundersökning vid Gladö kvarn

Lera och sökschakt i Vittinge

Sen den 12e juni har Emelie och Frida, med uppbackning av Susanna, Rudolf och Sebastian varit ute i fält på en utredning etapp 1 och 2 i Vittinge. Under tidigare undersökningar i området har flertalet indikationer av förhistorisk aktiviteter hittats, i form av stolphål, härdar, kvartsavslag och även en malsten. I området finns det lämningar… Continue reading Lera och sökschakt i Vittinge