SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Originalfoto: Max Jahrehorn

Läs mer

Årets rapportskörd

 

Här är några exempel från årets rapportskörd. Ni hittar samtliga rapporter i PDF-format här.

 

Läs mer

Yngre järnålder vid Edssjöns norra strand

Strax väster om Upplands Väsby och i anslutning till gång- och cykelvägen vid Eds allé, utförde SAU under ett par sommarmånader 2015 en större arkeologisk undersökning av fornlämning Ed 191 (boplatslämningar) och två mindre förundersökningar intill gravfälten Ed 44:3 och 51:3. Undersökningarna är nu avrapporterade och finns tillgänglig för nedladdning på Samla.

Vy över undersökningsområdet och Edssjön

De tre undersökningarna resulterade alla i spår efter boplatslämningar daterade från för...

Läs mer

Åter till Skälby

Området strax väster om Västerås är ett av de arkeologiskt mest välundersökta i hela norra Europa. Sedan tidigt 1990-tal har flera större utgrävningar avslöjat hela byar från järnålderns alla delar. Det är inte så ofta vi arkeologer har möjlighet att arbeta med så stora sammanhängande ytor och därför är området runt Skälby, Hacksta och Gilltuna väldigt spännande. Här hittar vi inte elitens boningar, utan lämningar efter ”vanliga” människor för tusen eller till och med två tusen år sedan. Det som finns kvar är kol och aska från de eldstäder de värmde sig vid och lagade mat på, de igenfyllda ...

Läs mer

Stenåldersseminariet i Uppsala hösten 2017

Stenåldersseminariet i Uppsala är ett samarbete mellan Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Uppsala Universitet samt Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Syftet är att skapa ett varaktigt och återkommande forum för aktuell stenåldersforskning med regelbundna seminarier där arkeologer från olika arbetsplatser presenterar sina undersökningar och forskningsresultat.

Organisationsgruppen består av Michel Guinard, Kjel Knutsson och Niklas Stenbäck.

 

Höstens schema innehåller fem seminarietillfällen:

20 September 2017

Stenåldersseminariet k...

Läs mer

Från berg till spån – arkeologisk förundersökning vid Gladö kvarn

Under några veckor i juni har några av våra medarbetare förundersökt ett område vid Gladö kvarn, mellan Huddinge och Haninge. Intill undersökningsområdet finns en större bergtäkt som är i fullt bruk.

Arkeologer i samspråk och överläggning på Gladö Kvarn.

I området fanns fyra lokaler och efter idogt letande och rektifierande av kartor började så småningom de vita kvartsstenarna titta fram på tre av ytorna. Det var med mycket glädje vi så småningom kunde konstatera att det troligtvis stött på något som kan höra till Södertörns...

Läs mer

Lera och sökschakt i Vittinge

Sen den 12e juni har Emelie och Frida, med uppbackning av Susanna, Rudolf och Sebastian varit ute i fält på en utredning etapp 1 och 2 i Vittinge. Under tidigare undersökningar i området har flertalet indikationer av förhistorisk aktiviteter hittats, i form av stolphål, härdar, kvartsavslag och även en malsten. I området finns det lämningar från nästan alla perioder. Från åkermarkens finns fynd av stenyxor m.m. Närområdet rymmer gravhögar från yngre järnåldern men det finns också lämningar från historisk tid i form av tjärgropar, kvarn- och järnindustri.

Anledningen till utredningen ...

Läs mer

Hallar och grophus i Malma – rykande färsk rapport!

Nu är rapporten från den arkeologiska undersökningen i Malma äntligen här.

Undersökningen gjordes av SAU 2011 med anledning av planerad småhusbebyggelse i området. På platsen hittades boplatslämningar från bronsålder, järnålder samt tidig medeltid.

Ni hittar rapporten på Samla eller under Publikationer – Arkeologiska Rapporter – Arkeologiska Rapporter 2016.

Läs mer

Nästa gäng drar i fält…

Sanna och Emelie gick ut i fält måndags för att göra en utredning i Jämmertuna, mellan Nyckelberget och Köpingsån.

Jämmertuna, eller Gaembrituna, som det en gång hette, var en medeltida sätesgård och är en av drygt 120 Tuna-orter i Sverige.  SAU har tidigare gjort undersökningar vid andra Tuna-platser såsom Gilltuna och Tortuna i Västmanland och Ultuna i Uppland och vi ser med spänning fram mot resultatet av denna utredning.

Norra och västra delen av delen av Köping är rik på lämningar från framför allt vikingatid, mycket tack vare det fördelaktiga läget. Köping ligger på en å...

Läs mer

Fältsäsongen 2017 är igång

Nu är fältsäsongen äntligen igång! Först ut i år är Kerstin och Fredda som sedan förra veckan befunnit sig söder om Huddinge för att inventera sträckan som kommer utgöra den nya s.k. Södertörnsleden. Vädret har varit på deras sida och det är inte utan att kollegorna på kontoret blir lite avundsjuka.

“Höga berg och djupa dalar möter oss när vi inventerar inför delar av Södertörnsleden. Här kan vi träffa på allt från Stenåldersboplatser till historiska lämningar.”, hälsar Kerstin.

Fikapaus i vårsolen

Läs mer