SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Familjevisning i Riksten

Välkommen på familjevisning av stenåldersboplatsen i Riksten tisdagen den 25 september klockan 17.00. ICA Nära Riksten bjuder på mellis! Begränsat antal platser, så först till kvarn… läs mer här. Välkomna!

Läs mer

Yxverkstaden i Riksten

Ur yxverkstadens sortiment: halvfärdiga yxxor, knackstenar och avslag

Vi har hittat en yxverkstad – men hur gammal kan den vara?

På en omkring 30 kvadratmeter stor yta på boplatsen i Riksten ligger mängder av yxämnen, avslag och knackstenar utspridda. Med andra ord: spår efter en yxverkstad!

Genom att slå välriktade slag med en knacksten mot ett större stycke sten kunde exempelvis en yxa eller mejsel arbetas fram. De stenbitar som...

Läs mer

Guidade turer i Riksten

Vid Vandrarvägen i Riksten undersöker SAU nu en stenåldersboplats. Nyfiken? Välkommen på guidad tur!

När?

Onsdagen den 12 september klockan 18.00 Måndagen den 17 september klockan 11.00 Tisdagen den 25 september klockan 15.00 Tisdagen den 25 september klockan 17.00 – obs! Föranmälan krävs, klicka här. Tisdagen den 2 oktober klockan 13.00

Var?

Vandrarvägen, Riksten, Tullinge

 

Läs mer

Stenåldersbarn i Riksten?

Vi har hittat en liten, liten yxa i miniatyr intill en av stenpackningarna på boplatsen i Riksten. Yxan som är omkring 4000 år gammal är inte mer än tre centimeter lång och gjord av grönsten.

Vem kan ha ägt den?

Är det någon som burit den som en amulett, som ett slags skydd mot onda makter?

Stenyxor är ett vanligt fynd som bönder under århundraden hittat i åkrarna när de plöjt. Ännu för bara hundra år sedan var det många murade in en stenåldersyxa i huset eller hängde upp den i taket, för att skonas från blixtnedslag och eldsvådor. Enligt folktron kopplades stenyxorna i...

Läs mer

Grönsten, flinta, kvarts, porfyr och sandsten – de som höll till på boplatsen i Riksten var kräsna och valde noga bland stensorterna när de skulle tillverka sina redskap.

Eftersom sten, till skillnad från trä och skinn, är beständigt är det också det som vi hittar mest av i Riksten. Michel Guinard är ansvarig för fyndregistreringen och redan nu är flera backar fulla av nyupptäckta stenföremål.

Michels identifierar vilka redskap som använts och tillverkats här under stenåldern. Vissa fynd är så pass välbevarade att de är lätta att känna igen. Dit hör exempelvis ett fragment av en yxa av grönsten.

Läs mer

Rituellt i Riksten?

På boplatsen i Riksten har människor bott under olika perioder av stenåldern.

Högst uppe i slänten, alldeles intill några skärvstensflak har vi hittat något som kan vara en 4500 år gammal rituell anläggning, från stridsyxetid (2800 f. Kr – 2350 f. Kr).

Namnet på kulturen kommer från en typ av stridsyxa som också kallas båtyxa på grund av sin form.

Stridsyxan som gav namn till en hel kultur. Just denna är funnen i Uppland. Foto SHM...

Läs mer

Kan det vara en hällkista?

Vår stenåldersboplats i Riksten ligger på en yta som är täckt av sand och silt, men här och där finns koncentrationer av stenar. Det märkliga är att alla stenar är ungefär lika stora som handbollar i storlek. Om stenarna hamnat här naturligt, borde vi ju även hitta även mindre stenar och grus. Därför tror vi att stenen placerats här av människohand.

Boplatsen breder ut sig i en slänt, och högts uppe finns några stensamlingar som ser särskilt spännande ut, bland annat ett par ”skärvstensflak”. Skärvsten kallas sten som spruckit efter...

Läs mer

Riksten = 3 x stenålder

I Riksten i Tullinge söder om Stockholm undersöker vi nu en boplats från stenåldern. Vi har på känn att det här blir en framtida klassiker!

Vi undersöker en 16 000 kvadratmeter stor yta, där boplatsen breder ut sig i slänten av en ås.

Redan nu har vi hittat spår efter människor som levde här under åtminstone tre tidsperioder under stenåldern:

jägare och samlare under jägarstenåldern (mesolitikum) för mer än 7000 år sedan stridsyxefolk som var både boskapsskötare och bönder för omkring 4500 år se... Läs mer

Uppdatering från Mosås

I dagarna avslutar SAU en tre veckor lång och solig förundersökning i Mosås, strax söder om Örebro i Närke. Inom ett knappt fyra hektar stort område här vi undersökt lämningar från yngre stenålder till medeltid.

Under de kommande veckorna kommer vi att gå igenom fynd (allt från flinta och keramik till armborstpilar) och avgöra vilka anläggningar som ska analyseras vidare och dateras.

Sista dagen undersöktes också en härd som visade sig innehålla ett keramikkärl, som var dock trasigt. Kärlet ser ut at...

Läs mer

Boplatslämningar i Mosås

Nu är förundersökningen igång vid Mosås utanför Örebro. Tidigare undersökningar har visat att här finns spännande boplatslämningar från neolitikum, järnålder och medeltid. Dessutom finns här en historisk bytomt. Stolphål och andra anläggningar framkom i första sökschaktet.

 

Michel och Fredda sliter i värmen. Foto: Ulf Celin

Håll utkik efter fler uppdateringar om Mosås framöver!

 

Läs mer