SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Sändare och mottagare

Uppdragsarkeologin har många målgrupper. Vem som är den huvudsakliga mottagaren brukar variera i förhållande till var i den arkeologiska processen ett uppdrag befinner sig. Länsstyrelsen som oftast är beställaren är vanligtvis den mest tongivande mottagaren. Därutöver brukar, enligt rådande riktlinjer från Riksantikvarieämbetet, även forskarvärlden anges som målgrupp. Arkeologiska undersökare intresserar sig normalt också för varandras resultat. Vid större och mer uppseendeväckande undersökningar brukar dessutom den bredare publiken lyftas fram som målgrupp. Arkeologin blir i de sammanhange...

Läs mer

Året med SAU 2016 – en blandning av vikingatid, stenålder, osteologi, GIS och vetenskapligt pris

Det första som hände i januari 2016 på SAU var att vi omvandlade Emelies, Freddas, Kerstins, Mattias och Peters visstidsanställningar till tillsvidareanställningar. Vi är nu (dec 2016) 18 tillsvidareanställda och därutöver har vi ett antal säsongsanställda under fältperioden. Merparten arbetar med utgångspunkt från kontoret i Uppsala men några arbetar främst från vårt Stockholmskontor vid Telefonplan.

Under vintern arbetade vi med att vidareutveckla vår metadatabasmall för Intrasis så att vi nu har en enda mall som fungerar för alla typer av undersökningar och utredningar. I mallen k...

Läs mer

SAUs vetenskapliga pris 2016

Vi har glädjen att berätta att SAUs vetenskapliga pris år 2016 tilldelas Jan-Henrik Fallgren med motiveringen:

“För en framstående bebyggelseforskning förankrad i arkeologisk empiri och utförd med uppslagsrikedom, kritisk sans och integritet i ett brett internationellt perspektiv singulair pill.”

Grattis Henke!

Nu fortsätter festen!

Läs mer

Finfynd i Mogetorp

SAU:s arkeologer har nu avslutat undersökningen av stenåldersboplatsen Mogetorp i Närke. Under stundtals bitande kyla grävdes, dokumenterades och tillvaratogs fynd och andra ca 8000 år gamla lämningar i en sandås något hundratal meter från Mogetorps Värdshus. Dessa ska nu analyseras och resultaten ska rapporteras. En spännande och förhoppningsvis något varmare uppgift.

Läs mer om Mogetorp i rykande färsk artikel i Nerikes Allehanda:

http://www.na.se/orebro-lan/nora/ovanlig-stenyxa-fynd-vid-utgravning

 

Läs mer

”Sedan 90-talet har osteologin fått en mer framträdande roll”

Förra veckan publicerade SAU-bloggen en intervju med en av SAU:s osteologer, Sofia Prata. Samtalet om hennes arbetsroll och profession blev såpass omfattande att vi valde att dela upp intervjun i två delar. Den avslutande delen tar avstamp i osteologens viktiga funktion i samband med planering och upprättande arkeologiska undersökningsplaner inför exploateringsprojekt.

– Vi åker ju väldigt sällan ut ensamma som osteologer, utan gör det i regel tillsammans med en arkeolog. Eftersom jag även är arkeolog så kan jag fungera inom båda områdena. Det börjar med att någ...

Läs mer

”Osteologin förbättrar förståelsen av arkeologin”

Benen berättar historien. Eller ger åtminstone argument för att vissa tolkningar av den är mer rimliga än andra. En övertygelse som driver Sofia Prata varje dag i sin spännande roll som verksam osteolog på SAU:s osteologiska enhet. SAU-bloggen bestämde träff för att få en inblick i osteologens gärning och vardag.

Handen på hjärtat. Utanför arkeologins akademiska sfär är osteologi i de flesta fall en term som möts av frågetecken. Allmänt betraktat har säkerligen människor en relativt bra uppfattning om vad en arkeolog sysslar med. Men vad innebär det egentligen ...

Läs mer

Stenålder i Mogetorp utanför Örebro

Den 31:a oktober började SAU undersöka en stenålderslokal i Mogetorp, utanför Örebro. Undersökningarna utförs i samband med utbyggnaden av väg 50 mellan Axbergshammar i Örebro kommun och Lilla Mon i Nora kommun och pågår till den 4:e november.

En förundersökning gjordes i september detta år, då vi fann rester från tillverkning av stenredskap i form av avslag, kärnor och splitter. Även en del av en yxa hittades. Materialet daterar lokalen preliminärt till ca 5500 – 6000 f Kr, dvs. mesolitikum, även kallat jägarstenålder singulair 10mg.

Målet med undersökningen är att doku...

Läs mer

Fältosteologi vid undersökningar av gravar i Hjulsta

Den arkeologiska undersökningen av det stora järnåldergravfältet i Hjulsta utanför Stockholm har nu pågått i några månader. Ansvarig för projektet är Stiftelsen kulturmiljövård i Mälardalen, med Ann Vinberg som projektledare. På plats deltar även två av SAUs osteologer, Emma Sjöling och Sofia Prata. Som fältosteologer bistår Emma och Sofia med planering, preliminära bedömningar och vetenskaplig diskussion; allt för att man vid undersökningen ska få ut mesta och bästa möjliga information ur benmaterialet.

Läs mer

Ostlänken nästa

Nu i oktober genomför SAU en arkeologisk utredning, etapp 2, mellan Järna och Hölö. Anledningen är Trafikverkets plan att bygga Ostlänken, dvs. den dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping (och i förlängningen mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö).

SAUs fältarbete sker med två team vars uppdrag är att bredda kunskapsbilden och avgränsa de fornlämningar som finns i området. Det ena arbetslaget gräver rutor och sökschaktar i skogsmark och det andra sökschaktar i åkermark. Totalt utreds en yta om ca 470 000 kvm under de tre veckorna som utredningen på...

Läs mer

Vikingarna i populärkulturen – han gör dem autentiska

Att fascinationen för vikingatiden står sig starkt i samtiden är någonting vi berört tidigare i SAU-bloggen. Neil Price intresse grundlades i tonåren. Idag verkar Londonfödda Price som professor vid institutionen för arkeologi vid Uppsala Universitet och är även styrelseledamot i SAU. Kärleken för historiska skildringar överlevde till vuxen ålder – Neil bidrar med jämna mellanrum med sin kunskap till olika dokumentärer. Vi satte oss ner med professorn och djupdök i hans roll som historisk konsult.

Det första som blicken dras till när man kliver in på Neil...

Läs mer