SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Kan det vara en hällkista?

Vår stenåldersboplats i Riksten ligger på en yta som är täckt av sand och silt, men här och där finns koncentrationer av stenar. Det märkliga är att alla stenar är ungefär lika stora som handbollar i storlek. Om stenarna hamnat här naturligt, borde vi ju även hitta även mindre stenar och grus. Därför tror vi att stenen placerats här av människohand.

Boplatsen breder ut sig i en slänt, och högts uppe finns några stensamlingar som ser särskilt spännande ut, bland annat ett par ”skärvstensflak”. Skärvsten kallas sten som spruckit efter...

Läs mer

Riksten = 3 x stenålder

I Riksten i Tullinge söder om Stockholm undersöker vi nu en boplats från stenåldern. Vi har på känn att det här blir en framtida klassiker!

Vi undersöker en 16 000 kvadratmeter stor yta, där boplatsen breder ut sig i slänten av en ås.

Redan nu har vi hittat spår efter människor som levde här under åtminstone tre tidsperioder under stenåldern:

jägare och samlare under jägarstenåldern (mesolitikum) för mer än 7000 år sedan stridsyxefolk som var både boskapsskötare och bönder för omkring 4500 år se... Läs mer

Uppdatering från Mosås

I dagarna avslutar SAU en tre veckor lång och solig förundersökning i Mosås, strax söder om Örebro i Närke. Inom ett knappt fyra hektar stort område här vi undersökt lämningar från yngre stenålder till medeltid.

Under de kommande veckorna kommer vi att gå igenom fynd (allt från flinta och keramik till armborstpilar) och avgöra vilka anläggningar som ska analyseras vidare och dateras.

Sista dagen undersöktes också en härd som visade sig innehålla ett keramikkärl, som var dock trasigt. Kärlet ser ut at...

Läs mer

Boplatslämningar i Mosås

Nu är förundersökningen igång vid Mosås utanför Örebro. Tidigare undersökningar har visat att här finns spännande boplatslämningar från neolitikum, järnålder och medeltid. Dessutom finns här en historisk bytomt. Stolphål och andra anläggningar framkom i första sökschaktet.

 

Michel och Fredda sliter i värmen. Foto: Ulf Celin

Håll utkik efter fler uppdateringar om Mosås framöver!

 

Läs mer

Arkeologi på land och i vatten

SAU har inlett samarbete med Nordic Maritime Group, ett marinarkeologiskt företag som utför undersökningar till sjöss och i vattendrag. Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda ett våtmarksarkeologiskt paket, där SAU står för expertisen på land och NMG i vattnet, och tillsammans kan vi undersöka strandzoner med en bred arkeologisk och teknisk kompetens.

Tillsammans kan vi utföra arkeologiska utredningar och undersökningar både längs havsstränder och längs inlandets sjöar och vattendrag. Vi menar att samarbetet har förutsättningar ...

Läs mer

Ytterligare en boplats kring Bälinge mossar

Nu i veckan var Michel, Lars och Siri i Vigle för att utreda ett stycke skog inför planerad småhusbebyggelse. Anledningen till utredningen är att platsen ligger mitt i det boplatskomplex som Ann Segerberg i slutet av 90-talet skrev sin avhandling om. Mycket riktigt visade det sig ligga en rik boplats från tidig gropkeramisk tid, ca 3000 f. Kr. där.

I flera provstick dök en hel del keramik upp varav flera var dekorerade. Utöver keramik kunde vi hitta lite brända och även ett obränt ben i ett tjock...

Läs mer

Vikingarnas tid – skeletten från Gnista

Har ni sett Vikingarnas tid på SVT? Där får man genom olika experters arbeten se hur det som vi kallar vikingatid växer fram och tar form. Programserien består bara av tre avsnitt och en del av det som filmats fick tyvärr inte plats. Det har istället lagts till som bonusmaterial på SVT-play. Bland annat finns ett avsnitt där vår osteolog Sofia Prata pratar med en av programmets experter, Anna Kjellström, om några av de skelett som kom fram vid SAUs och Upplandsmuseets undersökningar i Gnista, hösten 2014. Vill du veta mer så hittar du en längre version av bonusavsnittet här.

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Originalfoto: Max Jahrehorn

Läs mer

Årets rapportskörd

 

Här är några exempel från årets rapportskörd. Ni hittar samtliga rapporter i PDF-format här.

 

Läs mer

Yngre järnålder vid Edssjöns norra strand

Strax väster om Upplands Väsby och i anslutning till gång- och cykelvägen vid Eds allé, utförde SAU under ett par sommarmånader 2015 en större arkeologisk undersökning av fornlämning Ed 191 (boplatslämningar) och två mindre förundersökningar intill gravfälten Ed 44:3 och 51:3. Undersökningarna är nu avrapporterade och finns tillgänglig för nedladdning på Samla.

Vy över undersökningsområdet och Edssjön

De tre undersökningarna resulterade alla i spår efter boplatslämningar daterade från för...

Läs mer