SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Uppdatering från Mosås

I dagarna avslutar SAU en tre veckor lång och solig förundersökning i Mosås, strax söder om Örebro i Närke. Inom ett knappt fyra hektar stort område här vi undersökt lämningar från yngre stenålder till medeltid.

Under de kommande veckorna kommer vi att gå igenom fynd (allt från flinta och keramik till armborstpilar) och avgöra vilka anläggningar som ska analyseras vidare och dateras.

Sista dagen undersöktes också en härd som visade sig innehålla ett keramikkärl, som var dock trasigt. Kärlet ser ut at...

Läs mer

Boplatslämningar i Mosås

Nu är förundersökningen igång vid Mosås utanför Örebro. Tidigare undersökningar har visat att här finns spännande boplatslämningar från neolitikum, järnålder och medeltid. Dessutom finns här en historisk bytomt. Stolphål och andra anläggningar framkom i första sökschaktet.

 

Michel och Fredda sliter i värmen. Foto: Ulf Celin

Håll utkik efter fler uppdateringar om Mosås framöver!

 

Läs mer

Arkeologi på land och i vatten

SAU har inlett samarbete med Nordic Maritime Group, ett marinarkeologiskt företag som utför undersökningar till sjöss och i vattendrag. Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda ett våtmarksarkeologiskt paket, där SAU står för expertisen på land och NMG i vattnet, och tillsammans kan vi undersöka strandzoner med en bred arkeologisk och teknisk kompetens.

Tillsammans kan vi utföra arkeologiska utredningar och undersökningar både längs havsstränder och längs inlandets sjöar och vattendrag. Vi menar att samarbetet har förutsättningar ...

Läs mer

Ytterligare en boplats kring Bälinge mossar

Nu i veckan var Michel, Lars och Siri i Vigle för att utreda ett stycke skog inför planerad småhusbebyggelse. Anledningen till utredningen är att platsen ligger mitt i det boplatskomplex som Ann Segerberg i slutet av 90-talet skrev sin avhandling om. Mycket riktigt visade det sig ligga en rik boplats från tidig gropkeramisk tid, ca 3000 f. Kr. där.

I flera provstick dök en hel del keramik upp varav flera var dekorerade. Utöver keramik kunde vi hitta lite brända och även ett obränt ben i ett tjock...

Läs mer

Vikingarnas tid – skeletten från Gnista

Har ni sett Vikingarnas tid på SVT? Där får man genom olika experters arbeten se hur det som vi kallar vikingatid växer fram och tar form. Programserien består bara av tre avsnitt och en del av det som filmats fick tyvärr inte plats. Det har istället lagts till som bonusmaterial på SVT-play. Bland annat finns ett avsnitt där vår osteolog Sofia Prata pratar med en av programmets experter, Anna Kjellström, om några av de skelett som kom fram vid SAUs och Upplandsmuseets undersökningar i Gnista, hösten 2014. Vill du veta mer så hittar du en längre version av bonusavsnittet här.

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Originalfoto: Max Jahrehorn

Läs mer

Årets rapportskörd

 

Här är några exempel från årets rapportskörd. Ni hittar samtliga rapporter i PDF-format här.

 

Läs mer

Yngre järnålder vid Edssjöns norra strand

Strax väster om Upplands Väsby och i anslutning till gång- och cykelvägen vid Eds allé, utförde SAU under ett par sommarmånader 2015 en större arkeologisk undersökning av fornlämning Ed 191 (boplatslämningar) och två mindre förundersökningar intill gravfälten Ed 44:3 och 51:3. Undersökningarna är nu avrapporterade och finns tillgänglig för nedladdning på Samla.

Vy över undersökningsområdet och Edssjön

De tre undersökningarna resulterade alla i spår efter boplatslämningar daterade från för...

Läs mer

Åter till Skälby

Området strax väster om Västerås är ett av de arkeologiskt mest välundersökta i hela norra Europa. Sedan tidigt 1990-tal har flera större utgrävningar avslöjat hela byar från järnålderns alla delar. Det är inte så ofta vi arkeologer har möjlighet att arbeta med så stora sammanhängande ytor och därför är området runt Skälby, Hacksta och Gilltuna väldigt spännande. Här hittar vi inte elitens boningar, utan lämningar efter ”vanliga” människor för tusen eller till och med två tusen år sedan. Det som finns kvar är kol och aska från de eldstäder de värmde sig vid och lagade mat på, de igenfyllda ...

Läs mer

Stenåldersseminariet i Uppsala hösten 2017

Stenåldersseminariet i Uppsala är ett samarbete mellan Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Uppsala Universitet samt Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Syftet är att skapa ett varaktigt och återkommande forum för aktuell stenåldersforskning med regelbundna seminarier där arkeologer från olika arbetsplatser presenterar sina undersökningar och forskningsresultat.

Organisationsgruppen består av Michel Guinard, Kjel Knutsson och Niklas Stenbäck.

 

Höstens schema innehåller fem seminarietillfällen:

20 September 2017

Stenåldersseminariet k...

Läs mer