PRESSRELEASE: VETENSKAPLIGT PRIS OCH HEDERSOMNÄMNANDE

VETENSKAPLIGT PRISSocietas Archaeologica Upsaliensis (SAU) vetenskapliga pris år 2020 går till: Charlotte Hedenstierna-Jonson, Uppsala universitetMotiveringHedenstiernas forskning är med sin koppling till det arkeologiska källmaterialet genomgående evidensbaserad och tvärvetenskaplig. Den är samtidigt välgörande transparent, prestigelös och inkluderande. Hennes sätt att levandegöra vetenskapliga resultat utan att tumma på sakligheten är föredömligt. HEDERSOMNÄMNANDEtill organisatörer, talare och deltagare på… Continue reading PRESSRELEASE: VETENSKAPLIGT PRIS OCH HEDERSOMNÄMNANDE

Published
Categorized as Nyheter

Uppdatering av läget för väg 56, Västjädra – Kvicksund

Nu finns en kortfattad sammanfattning av de arkeologiska resultaten på Trafikverkets hemsida. https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/vag-56-rata-linjen/nyheter-vag56/2020/resultat-fran-de-arkeologiska-undersokningarna-mellan-kvicksund-och-vastjadra/?expandid=global-area-32570

Published
Categorized as Nyheter

Väg 56, Västjädra – Kvicksund

Under våren 2020 förundersöker arkeologer från SAU ett antal fornlämningar i södra delen av Västmanland. Trafikverket planerar att göra en breddning av väg 56 mellan E18 vid Västjädra i norr och bron över Mälaren vid Kvicksund i söder. Målet är att vägen ska byggas ut till en mötesfri landsväg med ökad trafiksäkerhet. Inom och i… Continue reading Väg 56, Västjädra – Kvicksund

Published
Categorized as Nyheter

Framåt för Rikstens stenålder

För ett drygt år sedan lämnade vi stenåldersboplatsen i Riksten. Sedan dess har vi ägnat tid åt allt spännande som upptäcktes, till exempel stenyxor, keramik, mejslar, skrapor, djurben och slipstenar.   Knackstenar, yxor, skrapor och annat underbart från utgrävningen. Planer över boplatsen har gjorts, så att vi kan se var fynden gjorts och var härdar,… Continue reading Framåt för Rikstens stenålder

Ostlänken, delen väg 625-Vretaån

Under våren och försommaren genomför SAU i samarbete med Sörmlands Arkeologi AB en arkeologisk utredning etapp 2 på den del av sträckningen som börjar väster om Skavsta flygplats vid Nyköping ned till Vretaån, nordväst om Stavsjö i Södermanlands län. Sträckan är cirka 24 kilometer lång och cirka 200 meter bred och går genom ett varierat… Continue reading Ostlänken, delen väg 625-Vretaån

Stenålder – forskning, fynd och platser

Den 19-20 februari hålls konferensen Stenålder – forskning, fynd och platser för tredje gången i Norrköping. Konferensen syftar till att fånga upp aktuell stenåldersforskning. Varje år genomförs många arkeologiska undersökningar av stenålderns platser i Sverige. Vi som på olika sätt arbetar med stenåldern är alla en del av kunskapsproduktionen men eftersom det som produceras publiceras i så många olika… Continue reading Stenålder – forskning, fynd och platser

Published
Categorized as Nyheter

Med drönare i Drothem

Under hösten 2018 undersöker SAU ett antal stensättningar i Drothems socken, strax väster om Söderköping. Undersökningsområdet ligger i den planerade vägkorridoren för E22:ans nya sträckning.  Med stor entusiasm har SAU:s arkeologer rensat fram ett antal stensättningar som dolde sig under torv och mossa. Foto: Jonas Wikborg. Förundersökningen som utfördes förra hösten visade att två av… Continue reading Med drönare i Drothem

Reportage från guidning i Riksten

Nu har vi lämnat stenåldersboplatser i Riksten. Vi hade glädjen att guida närmare 800 nyfikna besökare, stora som små! Missade du chansen? Här kan du läsa ett reportage om den visning vi gjorde i samarbete med Rikstens Friluftsstad. Nu är vi åter på kontoret och ska  börja analysera alla spännande fynd och anläggningar. Allt kommer… Continue reading Reportage från guidning i Riksten

Published
Categorized as Nyheter

Det spetsar till sig i Riksten

Plötsligt låg den bara där i sållet. Vit, taggig och flera tusen år gammal. Ett litet konstverk! Men vad är det egentligen?   – Vi vet inte ännu. Det skulle kunna vara spetsen av en harpun från jägarstenåldern och då kan den vara bort emot 7000 år gammal. Men harpuner från den här tiden brukar… Continue reading Det spetsar till sig i Riksten

Rikstens yxor och mejslar

I yxverkstaden i Riksten verkar alla led i tillverkningen ha ägt rum, något vi redan rapporterat om och om du kan läsa om här. Här har man med hjälp av knacksten format yxor och mejslar ur större stenstycken, vassa eggar har knackats fram och yxorna har sedan blivit släta och lena med hjälp av slipstenar… Continue reading Rikstens yxor och mejslar