SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Med drönare i Drothem

Under hösten 2018 undersöker SAU ett antal stensättningar i Drothems socken, strax väster om Söderköping. Undersökningsområdet ligger i den planerade vägkorridoren för E22:ans nya sträckning.

 Med stor entusiasm har SAU:s arkeologer rensat fram ett antal stensättningar som dolde sig under torv och mossa. Foto: Jonas Wikborg.

Förundersökningen som utfördes förra hösten visade att två av stensättningarna innehöll begravningar från romersk järnålder (0-400 e Kr). Un...

Läs mer

Konferens i Tartu ledde till besök från Helsingfors universitet

För två helger sen var SAUs medarbetare Anneli Sundkvist i Tartu, Estland för att delta i det sjunde Austmarr-symposiet. Titeln var Crossing Disciplinary Borders in Viking Age Studies. Problems, Challenges and Solutions. Som titeln antyder behandlar symposiet tvärvetenskapliga utmaningar och möjligheter i forskning om vikingatiden. Att skriftliga källor finns bevarade medför att vikingatidsarkeologin ur vissa aspekter är annorlunda än arkeologi som rör skriftlösa perioder. SAU har under de senaste åren undersökt flera platser med vikingatida faser (t ex Ultuna, Gil...

Läs mer

I skuggan av Täby centrum

SAU har just avslutat en delundersökning av ett gravfält som ligger intill Roslagsbanan i närheten av Täby centrum. Kommunen planerar att bygga en ny gång- och cykelväg på platsen och vi har grävt ut en smal remsa utmed spåret. På krönet av kullen trängs stensättningarna. Det är tydligt att man velat vara herre på täppan och disponera den högst belägna platsen, kanske både för att se och att synas. Nedanför höjden på den norra sidan fanns även spår av en möjlig bosättning.

Våra metalldetektor-karterare har haft ett tufft jobb när de skulle kartera på gravkullen eftersom platsen varit...

Läs mer

Fredrik Thölin: metalldetektorkartering är ett utomordentligt bra sätt att få överblick

Han har rutinen, blicken och känslan. Han jobbar alltid systematiskt och metodiskt. Många år i arkeologibranschen och lång gräverfarenhet från bl a Irland och Mälardalen gör att det är en ren fröjd att gräva tillsammans med Fredrik Thölin, eller Fredda som han oftast kallas. Dessutom vågar vi påstå att han är en av Sveriges bästa metalldetekterare. Alla som har provat metallsökning vet att mark där människor har vistats ofta är full av allsköns skrot och att det kan tjuta rätt ordentligt när spolen sveper över marken. Eller så är det helt tyst. Hur blir man egentligen bra på metalldetekteri...

Läs mer

Metalldetektorkartering och förståelse: gravfältet Alunda 88:1

Arkeologen med metalldetektor är för många sinnebilden av de som söker efter det som är fornt och övergivet. Metalldetektorkartering ses dock inte alltid med blida ögon inom branschen och tyvärr missbrukas metallsökare emellanåt av plundrare och andra med mindre ärliga avsikter. Det har lett till att otillåten metalldetektorkartering och plundring kan ge fängelse.

Allt fler ser dock fördelarna med metoden. Bland arkeologer och på de myndigheter som styr över vår vardag har en attitydförändring börjat märkas. Om metalldetektorkarteringen genomförs på ett metodiskt sätt bidrar den till...

Läs mer