SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Med drönare i Drothem

Under hösten 2018 undersöker SAU ett antal stensättningar i Drothems socken, strax väster om Söderköping. Undersökningsområdet ligger i den planerade vägkorridoren för E22:ans nya sträckning.

 Med stor entusiasm har SAU:s arkeologer rensat fram ett antal stensättningar som dolde sig under torv och mossa. Foto: Jonas Wikborg.

Förundersökningen som utfördes förra hösten visade att två av stensättningarna innehöll begravningar från romersk järnålder (0-400 e Kr). Un...

Läs mer

Konferens i Tartu ledde till besök från Helsingfors universitet

För två helger sen var SAUs medarbetare Anneli Sundkvist i Tartu, Estland för att delta i det sjunde Austmarr-symposiet. Titeln var Crossing Disciplinary Borders in Viking Age Studies. Problems, Challenges and Solutions. Som titeln antyder behandlar symposiet tvärvetenskapliga utmaningar och möjligheter i forskning om vikingatiden. Att skriftliga källor finns bevarade medför att vikingatidsarkeologin ur vissa aspekter är annorlunda än arkeologi som rör skriftlösa perioder. SAU har under de senaste åren undersökt flera platser med vikingatida faser (t ex Ultuna, Gil...

Läs mer

Jämmertuna har vikingatida anor

När vi gjorde utredningen i Jämmertuna i våras hittade vi rester efter husgrunder som gick att identifiera på de historiska kartorna. Platsen har varit bebyggd in i modern tid och det fanns många synliga rester efter bebyggelse i områdets östra del.

Historisk Karta från 1864 med husgrunder som syntes i terrängen markerade i gult

I förundersökningsschakten påträffades två koncentrationer med förhistoriska anläggningar. Strax öster om Nyckelberget låg en härd, en grop och ett stolphål. Inom ...

Läs mer

Fredrik Thölin: metalldetektorkartering är ett utomordentligt bra sätt att få överblick

Han har rutinen, blicken och känslan. Han jobbar alltid systematiskt och metodiskt. Många år i arkeologibranschen och lång gräverfarenhet från bl a Irland och Mälardalen gör att det är en ren fröjd att gräva tillsammans med Fredrik Thölin, eller Fredda som han oftast kallas. Dessutom vågar vi påstå att han är en av Sveriges bästa metalldetekterare. Alla som har provat metallsökning vet att mark där människor har vistats ofta är full av allsköns skrot och att det kan tjuta rätt ordentligt när spolen sveper över marken. Eller så är det helt tyst. Hur blir man egentligen bra på metalldetekteri...

Läs mer

Nästa gäng drar i fält…

Sanna och Emelie gick ut i fält måndags för att göra en utredning i Jämmertuna, mellan Nyckelberget och Köpingsån.

Jämmertuna, eller Gaembrituna, som det en gång hette, var en medeltida sätesgård och är en av drygt 120 Tuna-orter i Sverige.  SAU har tidigare gjort undersökningar vid andra Tuna-platser såsom Gilltuna och Tortuna i Västmanland och Ultuna i Uppland och vi ser med spänning fram mot resultatet av denna utredning.

Norra och västra delen av delen av Köping är rik på lämningar från framför allt vikingatid, mycket tack vare det fördelaktiga läget. Köping ligger på en å...

Läs mer

Fältsäsongen 2017 är igång

Nu är fältsäsongen äntligen igång! Först ut i år är Kerstin och Fredda som sedan förra veckan befunnit sig söder om Huddinge för att inventera sträckan som kommer utgöra den nya s.k. Södertörnsleden. Vädret har varit på deras sida och det är inte utan att kollegorna på kontoret blir lite avundsjuka.

“Höga berg och djupa dalar möter oss när vi inventerar inför delar av Södertörnsleden. Här kan vi träffa på allt från Stenåldersboplatser till historiska lämningar.”, hälsar Kerstin.

Fikapaus i vårsolen

Läs mer

Bearbetning och analys av Gnistagravfältet slutförd

Under sensommaren och hösten 2013 undersökte SAU och Upplandsmuseet ett större gravfält i utkanten av Uppsala. Rapporten är nu klar och resultaten innebär ny och spännande kunskap om yngre järnålderns gravskick.  Det gäller inte minst den vendeltida storhögen, men även de andra gravarna som anlagts fram till tidig medeltid. Dateringarna innebär att det vid Gnista-gravfältet fanns både hedniska och kristna gravar.

Det osteologiska materialet har analyserats av SAUs osteologer. Benanalyserna har gett mycket information inte bara om gravgåvor, utan även om de gravlagdas diet och hälsa. ...

Läs mer