SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Åter till Skälby

Området strax väster om Västerås är ett av de arkeologiskt mest välundersökta i hela norra Europa. Sedan tidigt 1990-tal har flera större utgrävningar avslöjat hela byar från järnålderns alla delar. Det är inte så ofta vi arkeologer har möjlighet att arbeta med så stora sammanhängande ytor och därför är området runt Skälby, Hacksta och Gilltuna väldigt spännande. Här hittar vi inte elitens boningar, utan lämningar efter ”vanliga” människor för tusen eller till och med två tusen år sedan. Det som finns kvar är kol och aska från de eldstäder de värmde sig vid och lagade mat på, de igenfyllda ...

Läs mer

SAU hälsar nygamla kollegor välkomna tillbaka

Anneli Sundkvist är tillbaka på SAU! Efter tre år som utredare och antikvarie på Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning kan vi glädjande berätta att Anneli har återvänt. Sist det begav sig var under åren 2009 – 2014 då Anneli bl a medverkade i Gilltuna-projektet, en tuna-gård strax utanför Västerås.

Sin tid på Riksantikvarieämbetet ägnade Anneli framförallt åt kulturarv i skogen, ett angeläget ämne, men nu väntar nya utmaningar. Med sitt välbekanta driv dyker Anneli genast in i arbetsuppgifterna: rapporteringar, artiklar och mycket annat. Jättekul tycker vi!

Nästa vecka v...

Läs mer