SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Framåt för Rikstens stenålder

För ett drygt år sedan lämnade vi stenåldersboplatsen i Riksten. Sedan dess har vi ägnat tid åt allt spännande som upptäcktes, till exempel stenyxor, keramik, mejslar, skrapor, djurben och slipstenar.

 

Knackstenar, yxor, skrapor och annat underbart från utgrävningen.

Planer över boplatsen har gjorts, så att vi kan se var fynden gjorts och var härdar, byggnader och anläggningar funnits.

Plan som visar den s...

Läs mer

Åter till Skälby

Området strax väster om Västerås är ett av de arkeologiskt mest välundersökta i hela norra Europa. Sedan tidigt 1990-tal har flera större utgrävningar avslöjat hela byar från järnålderns alla delar. Det är inte så ofta vi arkeologer har möjlighet att arbeta med så stora sammanhängande ytor och därför är området runt Skälby, Hacksta och Gilltuna väldigt spännande. Här hittar vi inte elitens boningar, utan lämningar efter ”vanliga” människor för tusen eller till och med två tusen år sedan. Det som finns kvar är kol och aska från de eldstäder de värmde sig vid och lagade mat på, de igenfyllda ...

Läs mer

14C-dateringar och Bayes’ teorem

Av Frands Herschend

Med nya sätt att bearbeta 14C-dateringar följer även nya strategier att samla in provmaterial. I dag kan man tolka en serie 14C-dateringar ganska precist med hjälp av bayesiansk stastik. Det öppnar nya möjligheter.

Ett problem när det gäller val av prov har alltid varit egenålder. Egenålder är särskilt besvärligt när man vill datera överplöjda hus. Där är det vanligt att det prov man daterar kan vara konstruktionsvirke fullt av årsringar som dog hundratals år innan trädet höggs ned. Prov från tall och ek, det vill säga lämpligt byggnadstimmer, kan till exem...

Läs mer