SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Jämmertuna har vikingatida anor

När vi gjorde utredningen i Jämmertuna i våras hittade vi rester efter husgrunder som gick att identifiera på de historiska kartorna. Platsen har varit bebyggd in i modern tid och det fanns många synliga rester efter bebyggelse i områdets östra del.

Historisk Karta från 1864 med husgrunder som syntes i terrängen markerade i gult

I förundersökningsschakten påträffades två koncentrationer med förhistoriska anläggningar. Strax öster om Nyckelberget låg en härd, en grop och ett stolphål. Inom ...

Läs mer

Lera och sökschakt i Vittinge

Sen den 12e juni har Emelie och Frida, med uppbackning av Susanna, Rudolf och Sebastian varit ute i fält på en utredning etapp 1 och 2 i Vittinge. Under tidigare undersökningar i området har flertalet indikationer av förhistorisk aktiviteter hittats, i form av stolphål, härdar, kvartsavslag och även en malsten. I området finns det lämningar från nästan alla perioder. Från åkermarkens finns fynd av stenyxor m.m. Närområdet rymmer gravhögar från yngre järnåldern men det finns också lämningar från historisk tid i form av tjärgropar, kvarn- och järnindustri.

Anledningen till utredningen ...

Läs mer

Fredrik Thölin: metalldetektorkartering är ett utomordentligt bra sätt att få överblick

Han har rutinen, blicken och känslan. Han jobbar alltid systematiskt och metodiskt. Många år i arkeologibranschen och lång gräverfarenhet från bl a Irland och Mälardalen gör att det är en ren fröjd att gräva tillsammans med Fredrik Thölin, eller Fredda som han oftast kallas. Dessutom vågar vi påstå att han är en av Sveriges bästa metalldetekterare. Alla som har provat metallsökning vet att mark där människor har vistats ofta är full av allsköns skrot och att det kan tjuta rätt ordentligt när spolen sveper över marken. Eller så är det helt tyst. Hur blir man egentligen bra på metalldetekteri...

Läs mer

Nästa gäng drar i fält…

Sanna och Emelie gick ut i fält måndags för att göra en utredning i Jämmertuna, mellan Nyckelberget och Köpingsån.

Jämmertuna, eller Gaembrituna, som det en gång hette, var en medeltida sätesgård och är en av drygt 120 Tuna-orter i Sverige.  SAU har tidigare gjort undersökningar vid andra Tuna-platser såsom Gilltuna och Tortuna i Västmanland och Ultuna i Uppland och vi ser med spänning fram mot resultatet av denna utredning.

Norra och västra delen av delen av Köping är rik på lämningar från framför allt vikingatid, mycket tack vare det fördelaktiga läget. Köping ligger på en å...

Läs mer

Fältsäsongen 2017 är igång

Nu är fältsäsongen äntligen igång! Först ut i år är Kerstin och Fredda som sedan förra veckan befunnit sig söder om Huddinge för att inventera sträckan som kommer utgöra den nya s.k. Södertörnsleden. Vädret har varit på deras sida och det är inte utan att kollegorna på kontoret blir lite avundsjuka.

“Höga berg och djupa dalar möter oss när vi inventerar inför delar av Södertörnsleden. Här kan vi träffa på allt från Stenåldersboplatser till historiska lämningar.”, hälsar Kerstin.

Fikapaus i vårsolen

Läs mer