SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Boplatslämningar i Mosås

Nu är förundersökningen igång vid Mosås utanför Örebro. Tidigare undersökningar har visat att här finns spännande boplatslämningar från neolitikum, järnålder och medeltid. Dessutom finns här en historisk bytomt. Stolphål och andra anläggningar framkom i första sökschaktet.

 

Michel och Fredda sliter i värmen. Foto: Ulf Celin

Håll utkik efter fler uppdateringar om Mosås framöver!