SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Framåt för Rikstens stenålder

För ett drygt år sedan lämnade vi stenåldersboplatsen i Riksten. Sedan dess har vi ägnat tid åt allt spännande som upptäcktes, till exempel stenyxor, keramik, mejslar, skrapor, djurben och slipstenar.

 

Knackstenar, yxor, skrapor och annat underbart från utgrävningen.

Planer över boplatsen har gjorts, så att vi kan se var fynden gjorts och var härdar, byggnader och anläggningar funnits.

Plan som visar den s...

Läs mer

Ostlänken, delen väg 625-Vretaån

Under våren och försommaren genomför SAU i samarbete med Sörmlands Arkeologi AB en arkeologisk utredning etapp 2 på den del av sträckningen som börjar väster om Skavsta flygplats vid Nyköping ned till Vretaån, nordväst om Stavsjö i Södermanlands län. Sträckan är cirka 24 kilometer lång och cirka 200 meter bred och går genom ett varierat landskap, från åkermark och sandiga malmar i öster mot ett kuperat sprickdalskandskap med berg och skogar i sydväst. Landskapets utformning tillsammans med den idag kända fornlämningsbilden, gör att det finns goda förutsättningar att hitta lämningar från fra...

Läs mer

Stenålder – forskning, fynd och platser

Den 19-20 februari hålls konferensen Stenålder – forskning, fynd och platser för tredje gången i Norrköping. Konferensen syftar till att fånga upp aktuell stenåldersforskning. Varje år genomförs många arkeologiska undersökningar av stenålderns platser i Sverige. Vi som på olika sätt arbetar med stenåldern är alla en del av kunskapsproduktionen men eftersom det som produceras publiceras i så många olika forum är det svårare än någonsin att ha överblick över kunskapstillväxten.

Konferensen arrangeras av Tom Carlsson (Stiftelsen Kulturmiljövård) Niklas St...

Läs mer

Med drönare i Drothem

Under hösten 2018 undersöker SAU ett antal stensättningar i Drothems socken, strax väster om Söderköping. Undersökningsområdet ligger i den planerade vägkorridoren för E22:ans nya sträckning.

 Med stor entusiasm har SAU:s arkeologer rensat fram ett antal stensättningar som dolde sig under torv och mossa. Foto: Jonas Wikborg.

Förundersökningen som utfördes förra hösten visade att två av stensättningarna innehöll begravningar från romersk järnålder (0-400 e Kr). Un...

Läs mer

Reportage från guidning i Riksten

Nu har vi lämnat stenåldersboplatser i Riksten. Vi hade glädjen att guida närmare 800 nyfikna besökare, stora som små! Missade du chansen? Här kan du läsa ett reportage om den visning vi gjorde i samarbete med Rikstens Friluftsstad. Nu är vi åter på kontoret och ska  börja analysera alla spännande fynd och anläggningar. Allt kommer att utmynna i en rapport och en populärvetenskaplig skrift. Vi  kommer fortlöpande att lägga ut information här på hemsidan, så håll ögonen öppna!

Läs mer

Det spetsar till sig i Riksten

Plötsligt låg den bara där i sållet. Vit, taggig och flera tusen år gammal. Ett litet konstverk! Men vad är det egentligen?

 

– Vi vet inte ännu. Det skulle kunna vara spetsen av en harpun från jägarstenåldern och då kan den vara bort emot 7000 år gammal. Men harpuner från den här tiden brukar vara betydligt större och bredare. Det är möjligt att spetsen istället är yngre, ungefär 4500 år gammal. I så fall är den från slutet av bondestenåldern – från övergånge...

Läs mer

Rikstens yxor och mejslar

I yxverkstaden i Riksten verkar alla led i tillverkningen ha ägt rum, något vi redan rapporterat om och om du kan läsa om här. Här har man med hjälp av knacksten format yxor och mejslar ur större stenstycken, vassa eggar har knackats fram och yxorna har sedan blivit släta och lena med hjälp av slipstenar av sandsten.

– Vi har till och med hittat större och mindre avslag med slipyta, vilket visar att man även reparerat och slipat om yxor här, säger Michel Guinard.

Ännu är vi ...

Läs mer

Familjevisning i Riksten

Välkommen på familjevisning av stenåldersboplatsen i Riksten tisdagen den 25 september klockan 17.00. ICA Nära Riksten bjuder på mellis! Begränsat antal platser, så först till kvarn… läs mer här. Välkomna!

Läs mer

Yxverkstaden i Riksten

Ur yxverkstadens sortiment: halvfärdiga yxxor, knackstenar och avslag

Vi har hittat en yxverkstad – men hur gammal kan den vara?

På en omkring 30 kvadratmeter stor yta på boplatsen i Riksten ligger mängder av yxämnen, avslag och knackstenar utspridda. Med andra ord: spår efter en yxverkstad!

Genom att slå välriktade slag med en knacksten mot ett större stycke sten kunde exempelvis en yxa eller mejsel arbetas fram. De stenbitar som...

Läs mer

Guidade turer i Riksten

Vid Vandrarvägen i Riksten undersöker SAU nu en stenåldersboplats. Nyfiken? Välkommen på guidad tur!

När?

Onsdagen den 12 september klockan 18.00 Måndagen den 17 september klockan 11.00 Tisdagen den 25 september klockan 15.00 Tisdagen den 25 september klockan 17.00 – obs! Föranmälan krävs, klicka här. Tisdagen den 2 oktober klockan 13.00

Var?

Vandrarvägen, Riksten, Tullinge

 

Läs mer