SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

PRESSRELEASE: VETENSKAPLIGT PRIS OCH HEDERSOMNÄMNANDE

VETENSKAPLIGT PRISSocietas Archaeologica Upsaliensis (SAU) vetenskapliga pris år 2020 går till:

Charlotte Hedenstierna-Jonson

Charlotte Hedenstierna-Jonson, Uppsala universitetMotiveringHedenstiernas forskning är med sin koppling till det arkeologiska källmaterialet genomgående evidensbaserad och tvärvetenskaplig. Den är samtidigt välgörande transparent, prestigelös och inkluderande. Hennes sätt att levandegöra vetenskapliga resultat utan att tumma på sakligheten är föredömligt.

HEDERSOMNÄMNANDEtill organisatörer, talare och deltagare på konferensen Vägskäl –...

Läs mer

Uppdatering av läget för väg 56, Västjädra – Kvicksund

Nu finns en kortfattad sammanfattning av de arkeologiska resultaten på Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/vag-56-rata-linjen/nyheter-vag56/2020/resultat-fran-de-arkeologiska-undersokningarna-mellan-kvicksund-och-vastjadra/?expandid=global-area-32570

Läs mer