SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Arkeologi på land och i vatten

SAU har inlett samarbete med Nordic Maritime Group, ett marinarkeologiskt företag som utför undersökningar till sjöss och i vattendrag. Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda ett våtmarksarkeologiskt paket, där SAU står för expertisen på land och NMG i vattnet, och tillsammans kan vi undersöka strandzoner med en bred arkeologisk och teknisk kompetens.

Tillsammans kan vi utföra arkeologiska utredningar och undersökningar både längs havsstränder och längs inlandets sjöar och vattendrag. Vi menar att samarbetet har förutsättningar att lyfta arkeologin inom ett område som ofta hamnat mellan stolarna landarkeologi och marinarkeologi – nämligen strandzonen.

Samarbetet är också ett led i SAU:s ambition att utveckla våtmarksarkeologin i bredare bemärkelse, så som i mossar. SAU står t ex bakom forskningsprojektet Bokaren, i vilket vår medarbetare Susanna Eklund ingår. I projektet Bokaren undersöks en spännande uppländsk offermosse från järnåldern.

 

Jens Lindström från Nordic Maritime Group presenterar en av deras marinarkeologiska undersökningar. Foto Niklas Stenbäck