SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Året med SAU 2016 – en blandning av vikingatid, stenålder, osteologi, GIS och vetenskapligt pris

Det första som hände i januari 2016 på SAU var att vi omvandlade Emelies, Freddas, Kerstins, Mattias och Peters visstidsanställningar till tillsvidareanställningar. Vi är nu (dec 2016) 18 tillsvidareanställda och därutöver har vi ett antal säsongsanställda under fältperioden. Merparten arbetar med utgångspunkt från kontoret i Uppsala men några arbetar främst från vårt Stockholmskontor vid Telefonplan.

Under vintern arbetade vi med att vidareutveckla vår metadatabasmall för Intrasis så att vi nu har en enda mall som fungerar för alla typer av undersökningar och utredningar. I mallen kan vi nu dokumentera både stratigrafiskt och mer traditionellt. I detta omfattande utvecklingsarbete började vi från början och ställde oss frågan; vad vill vi veta? Och hur ska vi gräva och dokumentera för att få möjlighet att besvara olika slags frågor? Detta reflekterande arbete har varit nyttigt och nödvändigt för att få den tekniska lösningen att fungera men också för oss som problematiserande forskare.


Exalterade arkeologer när en av de första urnorna dök upp i Kelthögen 

Fältsäsongen började för SAU i mars med ett par utredningar i Stockholm, i Örby Högdalen och i Slumsta Vallentuna. Säsongen 2016 har sedan för vår del bestått av ett betydande antal större och mindre utredningar, vilka inneburit både inventeringar och provgrävningar. Utredningarna har gjorts i flera län men de större har främst utförts i Västmanlands och Stockholms län. I samband med dessa har vi utvecklat GIS och kartprofiler i nära samarbete med både länsstyrelse och Trafikverket.

Själva grävsäsongen kom igång på allvar i april med en mindre och en större gravundersökning intill Väg 288 i Alunda nordost om Uppsala. I båda fallen rörde sig om gravfält från yngre järnålder, framför allt dess senare del d v s vikingatid.  Vid den större undersökningen fanns en större grav, en s k storhög, som i den lokala muntliga traditionen brukade benämnas för ”Kelthögen”. Denna storhög visade sig vid undersökningen egentligen bestå av ett antal gravar som låg på varandra och därmed bildade en ”storhög”. Ett mycket ovanligt fenomen i våra trakter. Under våren hade vi även bl a några undersökningar utanför Norrköping inför det planerade byggandet av snabbjärnvägen Ostlänken.

Likt de senaste åren kom fältsäsongen igång riktigt på allvar först efter sommaren. Under hela hösten har det varit fullt med fältjobb samtidigt som många rapporter behövde färdigställas, inte minst slutrapporteringen av den stora undersökningen vid Gamla Uppsala (Ostkustbanan). Fältsäsongen höll i sig hela november. Till stor del var hösten mild och bra men i början av november fick vi mycket snö och våra fältosteologer som var vid den stora gravfältsundersökningen i Hjulsta i nordvästra Stockholm fick slita hårt i kylan. I november slutundersökte vi även några mesolitiska boplatser (ca 7000 år gamla) vid Mogetorp norr om Örebro inför den nya sträckningen av Väg 50. Här framkom ett mycket spännande stenmaterial bestående av bl a mikrospån.


Sofia Prata spolar ur en av urnorna från gravfältet i Hjulsta. Foto: Sofia Lindell/KM.


Jon och Mattias är i fullgång med sållningen i Mogetrop

Året avslutades traditionsenligt i december med utdelningen av SAU:s vetenskapliga pris med tillhörande Vinterfest. Årets pristagare är Jan-Henrik Fallgren och prismotiveringen var; för en framstående bebyggelseforskning förankrad i arkeologisk empiri och utförd med uppslagsrikedom, kritisk sans och integritet i ett brett internationellt perspektiv. Henke har efter några år i Aberdeen återvänt som fri forskare till Öland. I samband med Vinterfesten passade vi på att avtacka vår osteolog Ylva Bäckström som slutade hos oss i somras. Ylva var en av de som var med att starta SAU:s verksamhet i slutet av 1990-talet och det är inte minst tack vare henne vi har en stor osteologisk avdelning numera.

SAU ser fram emot ett nytt spännande arkeologiskt och osteologiskt 2017.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Önskar

Niklas Stenbäck, Verksamhetschef