Homepage

Om oss SAU bildades hösten 1998 av forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Ett starkt vägande skäl var viljan att överbrygga klyftan mellan uppdragsarkeologi och universitet, samt främja utbildning och forskning i arkeologi. På SAU arbetar rutinerade arkeologer och osteologer med lång erfarenhet av uppdragsarkeologi. Flera av våra medarbetare är… Continue reading Homepage