Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU)

SAU är en stiftelse som erbjuder tjänster inom uppdragsarkeologi och utför osteologiska analyser. Vi finansierar även forskning och arbetar med publik förmedling samt arkeologisk publicering.

Aktuella projekt

Väg 288 Alunda

Utbyggnaden av väg 288 har inneburit en hel del arkeologi och vi har just kunnat lägga vår tredje säsong i Alunda till handlingarna. Breddning av vägar innebär sällan att hela forn...

Läs mer »

Eds Allé

Sommaren 2015 undersökte SAU en boplats från yngre järnålder norr om Edsjön i Upplands Väsby. Här hittades nio stolpburna långhus och lika många grophus, liksom ett stort antal and...

Läs mer »

Väg 56

Väg 56 Norra: Stingtorpet-Tärnsjö Särskild arkeologisk undersökning av fornlämningarna Huddunge 229, 230, Heby kommun, Uppland Nya riksväg 56 ska gå längs Dalkarlsåsen som är en de...

Läs mer »

Om oss

SAU bildades hösten 1998 av forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Ett starkt vägande skäl var viljan att överbrygga klyftan mellan uppdragsarkeologi och universitet, samt främja utbildning och forskning i arkeologi. På SAU arbetar rutinerade arkeologer och osteologer med lång erfarenhet av uppdragsarkeologi. Flera av våra medarbetare är disputerade, eller bedriver doktorandstudier i arkeologi. Vi har ett nära samarbete med lärare, forskare och doktorander vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

SAU har kontor i Uppsala och Stockholm och verkar främst i Mellansverige, där vi utför arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar. SAU har dessutom en egen osteologisk enhet som medverkar vid utgrävningar och även tar externa analysuppdrag. Våra osteologer analyserar material från hela landet liksom från våra nordiska grannländer. På uppdrag av såväl statliga, kommunala och privata aktörer utför vi även kulturmiljöutredningar och GIS-analyser. Läs mer under våra tjänster.

Följ vår verksamhet via nyheter och på Facebook

SAU är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

Läs mer om oss